Com gestionar l’herència d’una vivenda?

Rebre en herència un habitatge pot comportar moltes gestions per a “legalitzar” la possessió d’aquest habitatge i, com no, rendibilitzar-la. Tal com està el mercat immobiliari, la venda és pràcticament un impossible si es pretén obtenir una rendibilitat alta, així és que el lloguer es presenta com la millor opció. En aquest article us expliquem quins són els tràmits a dur a terme en la gestió del lloguer d’una herència.

Com gestionar un habitatge heretat?

Impostos a pagar per un habitatge heretat

Qualsevol herència d’immobles requereix que, prèvia adjudicació, es saldin una sèrie d’impostos amb les administracions corresponents:

  • Impost de Successions i Donacions (ISD)
  • Plusvàlua Municipal
  • Impost de Béns Immobles (IBI)

A més d’aquests impostos “generals”, és imprescindible passar pel Registre de la Propietat i inscriure l’habitatge a nom del nou o nous propietaris. És important comprovar que l’immoble no té càrregues extres com hipoteques, deutes … perquè aquestes passarien als hereus.

Què fer amb un habitatge heretat?

Un cop solucionats tots els tràmits legals de l’habitatge heredat i amb les escriptures ja modificades sorgeix entre els hereus el gran dubte: què fer amb l’immoble.

A dia d’avui l’opció de la venda suposa un destorb més per la dificultat de vendre, la falta de crèdit als possibles compradors i el continu deteriorament del valor del bé rebut provocat per la forta baixada dels preus de compravenda. Els que en aquest moment ens trobem els professionals del lloguer, són habitatges heretats dels nous propietaris que estan interessats en llogar per aconseguir rendibilitat i cobrir les despeses de l’herència.

Al contrari que en la compravenda, quan un immoble amb diversos propietaris es vol posar en lloguer, qualsevol dels copropietaris pot signar el contracte d’arrendament com a part arrendadora, sempre que la seva durada no excedeixi de sis anys, de manera que la tramitació per posar un habitatge heretat en lloguer no requereix de la mobilització de tots els hereus. En el cas que el beneficiari de l’immoble sigui una sola persona tramitar el lloguer és igual de senzill que els lloguers comuns.

El paper del professional del lloguer en un habitatge heretat

Quan s’opta per posar en lloguer un habitatge heretat la millor opció passa per llogar amb professionals. De vegades, el valor sentimental de l’habitatge, la por de no trobar un llogater perfecte o els desacords entre hereus frenen la possibilitat d’arrendar l’immoble de forma ràpida. En aquest tipus de situacions resulta essencial la figura del professional del lloguer. La figura d’un assessor neutral redueix la possibilitat de perllongar discussions sobre preus, arranjaments o reformes o sobre la pròpia selecció d’un inquilí adequat.

El professional del lloguer valorarà l’estat de l’habitatge, suggerirà arranjaments o petites reformes per convertir l’habitatge en idònia i elaborarà un estudi de mercat a mida per establir la renda mensual més adequada a la situació i característiques del pis. L’última decisió sobre tots aquests aspectes la tindran sempre, és clar, els propietaris, però sentir-se assessorats en unes gestions complexes pot facilitar molt aquest tràmit.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 5 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.