5 motius legals per finalitzar un contracte de lloguer

Durant la durada del contracte pot ser que propietari i llogaters es trobin en un desencontre i vulguin finalitzar el lloguer. Quins motius legals hi ha per rescindir anticipadamente un contracte de lloguer? Avui us donem els cinc motius principals. Atents!

motius legals

Impagaments i retards

Un motiu més que justificat per rescindir el contracte de lloguer és que l’inquilí es retardi en els pagaments o que fins i tot degui algun mes. Si aquest fos el cas, el propietari està en ple dret de reclamar la seva vivenda i les quantitats degudes, un procés costós, difícil i llarg.

Necessitat del propietari

Hi ha la possibilitat que el propietari del pis de lloguer reclami l’habitatge per ser el seu habitatge habitual, que la sol·liciti per a un familiar de primer grau o per a la seva marit o dona en cas de divorci. En tots aquests casos, el propietari podrà finalitzar anticipadament el contracte de lloguer, sense oblidar d’avisar en temps i forma al seu inquilí.

Incompliment contractual

Quan es comença un lloguer, ambdues parts, propietari i inquilí signen un contracte i accepten totes les clàusules i condicions del mateix. Si s’incompleixen, el contracte es pot trencar i donar per finalitzat. Per exemple, si el propietari no manté l’habitatge en condicions òptimes d’habitabilitat o si l’inquilí subarrenda l’immoble.

Mal comportament

Es pot donar el cas que el teu inquilí acabi per ser una persona diferent de la que semblava en un principi. La falta de neteja i higiene, les queixes de la comunitat per soroll o les pràctiques il·legals dins de l’habitatge llogat, són motius suficients per finalitzar el lloguer de forma correcta.

Destrosses

Un altre motiu per finalitzar el contracte abans del temps pactat és que l’inquilí realitzi obres sense permís a l’habitatge. Sempre ha de sol·licitar permís per escrit al propietari abans de realitzar qualsevol canvi en el pis de lloguer. A més, si produeix alguna destrossa a la finca on està l’habitatge el propietari també tindrà dret a recuperar el seu habitatge.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − nine =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.