Cal actualitzar la fiança i el dipòsit?

Quan lloguem un habitatge, solen sorgir dubtes sobre tot el que hem de tenir en compte. Hi ha moltes vegades que sorgeixen preguntes sobre el contracte, o què fer amb la fiança i el dipòsit de garantia. No obstant, quan ja portes un temps llogant el teu pis i vols modificar el preu de lloguer, saps si la fiança i el dipòsit has actualitzar-lo? I saps quan ho has de fer?

Potser t’ho hagis plantejat moltes vegades, que per primera vegada t’hagi sorgit aquesta nova dubte o que t’hagis vist embolicat en aquesta situació recentment i vulguis més informació. Sigui quin sigui el teu motiu, en aquest post anem a aclarir-te tot el que necessites saber tant de la fiança legal com del dipòsit de garantia, així com de la seva actualització.

renta garantia actualitzacio

Què és la fiança legal i què he de fer amb ella

El primer de tot és saber què significa fiança legal i per a què serveix. La fiança legal és una garantia que l’inquilí complirà tot allò que s’indica en el seu contracte d’arrendament. La fiança suposa, per tant, un lliurament d’un import econòmic per part de l’inquilí a l’arrendador del seu pis de lloguer.

L’import de la fiança legal està fixat amb antelació i s’ha d’ajustar al que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans. En aquesta normativa s’estableix que la quantitat de fiança ha de ser igual a una mensualitat de renda.

Què he de fer amb la fiança?

Un cop reps la fiança dels teus pròxims inquilins, com a propietari tens l’obligació de dipositar aquest import en l’organisme autoritzat per a aquesta fi, tal com legislen en les normatives autonòmiques.

Aquest pas és completament obligatori per a tots els propietaris d’habitatges de lloguer. Si no es diposita la fiança legal, el propietari es pot enfrontar a sancions econòmiques i podria ser imputable per danys i perjudicis causats a l’inquilí. Per la seva banda, perquè l’inquilí pugui optar a beneficis fiscals per viure de lloguer, només podrà accedir als ajuts si la fiança ha estat dipositada. I recorda! Des de que se signa el contracte, només tens 30 dies per dipositar-lo en l’organisme pertinent.

Com i quan s’actualitza?

El primer que hem de saber és quan s’actualitza. És important tenir en compte que durant els tres primers anys obligatoris de contracte no s’ha d’actualitzar. No obstant això, un cop comencen les pròrrogues de contracte, a partir del tercer any i si el preu del lloguer canvia, sí que has de actualitzar la fiança legal.

Ara bé, si el preu de lloguer del teu pis ha augmentat o disminuït, has d’actualitzar l’import de la fiança legal. L’actualització d’aquest import es porta a terme des de la institució en la que heu introduït la fiança i depèn de cada comunitat autònoma.

En el cas de Madrid, per exemple, tant per incrementar com per disminuir la fiança, has d’accedir al web de la Comunitat de Madrid i emplenar el formulari online. En la pròpia web s’indiquen els passos a seguir pel que és un tràmit més fàcil del que pot semblar.

Què és el dipòsit de garantia?

I el dipòsit de garantia i la fiança legal és el mateix? Moltes persones, en una situació de lloguer d’habitatge, es fan aquesta mateixa pregunta. La resposta és no, no és el mateix. Llavors, què és un dipòsit de garantia? Doncs es tracta, concretament, d’un suport addicional a la fiança.

La Llei d’Arrendaments Urbans recull la possibilitat de que propietari i llogater pactin garanties addicionals a la fiança legal. Aquest suport addicional pot ser, per exemple, una quantia econòmica, un aval bancari o una assegurança. A Lloguer Segur sol·licitem un dipòsit de garantia, que no és més que una quantitat econòmica, que sol ser l’equivalent a la fiança legal (un mes de renda). No obstant això, no ha de ser el mateix. En casos de major risc d’impagament per part de l’inquilí, pot ser una quantitat més alta que la fiança legal.

Aquest import, a més, serà retornat a l’inquilí un cop acabi el contracte, en el termini de 60 dies des del gir de l’últim rebut, sempre que no hi hagi deutes d’impagament en les rendes mensuals i dels subministraments i no s’ha produït una trencament contractual. Els diners del dipòsit de garantia ho custodia sempre Lloguer Segur i no el propietari. El llogater ha de pagar la quantitat que s’hagi estipulat durant la signatura del contracte.

Com i quan s’actualitza?

El dipòsit de garantia s’ha d’actualitzar cada any. El preu d’aquest dipòsit es modifica en funció de les variacions interanuals de l’IPC o l’índex ARCA de Lloguer Segur, segons l’índex de referència que s’hagi usat en el contracte.

Aquest import el custodia Lloguer Segur i, segons si puja o baixa el preu del lloguer, s’actualitza. No obstant això, es tracta d’una modificació automàtica en la qual ni inquilí ni el propietari han de preocupar-se. Per tant, si la renda puja, per exemple, 20 euros, des Lloguer Segur es procedirà a cobrar l’inquilí 20 euros més com a dipòsit de garantia.

En resum, la fiança legal s’actualitza a partir dels tres anys i el dipòsit de garantia s’actualitza anualment. A més, el dipòsit de garantia s’actualitza de forma automàtica però la fiança legal has d’acudir a l’organisme corresponent i sol·licitar l’actualització.

Si després d’aquest post encara tens dubtes, no et preocupis, nosaltres t’ajudarem i t’explicarem tot allò que necessitis.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − ten =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.