Com funciona el lloguer amb opció a compra?

Dins el lloguer ha moltes modalitats: lloguer residencial, de temporada, amb opció a compra… avui fem cas al lloguer amb opció a compra i et desgranem tots els detalls que has de conèixer sobre aquest sistema: Val la pena? Quins avantatges i desavantatges ofereix? Com es formalitza? Segueix llegint.

Què és el lloguer amb opció a compra?

Es tracta d’un sistema pel qual l’arrendatari (llogater) viu en un immoble en règim de lloguer , i paga de manera mensual la seva renda, però transcorregut un període de temps, prèviament pactat per contracte amb l’arrendador (propietari) es pot exercir el dret a compra sobre l’habitatge o no.

Què contracte cal per al lloguer amb opció a compra?

En principi el contracte que s’utilitza per aquest sistema és aquell que es coneix com contracte mixt i que consisteix en un contracte d’arrendament i un altre de compravenda . Al tractar-se de dos contractes, el de lloguer es regeix pel que estipula la Llei d’Arrendaments Urbans , mentre que el de compravenda es regula pel que es dicta en el Codi Civil.

Quins avantatges i desavantatges té per al llogater el lloguer amb opció a compra?

Les principals avantatges que troba un llogater sobre aquest sistema són:

  • Estalvi: De cara a la futura compra de l’habitatge al descomptar la renda del lloguer si finalment es compra.
  • Major facilitat per accedir a una hipoteca : Al no haver de sol·licitar l’import íntegre del valor de l’immoble sinó només una part.
  • Ajudes al lloguer : Sempre que els llogaters compleixin els requisits exigits per les CCAA poden acollir-se a ajudes al lloguer, el que els facilitarà el pagament de la renda.

No obstant això, el lloguer amb opció a compra també ofereix desavantatges :

  • Prima d’opció a compra : No és obligatòria, però si freqüent. Es tracta del pagament per avançat d’un percentatge del preu de l’habitatge. Aquest percentatge es pacta per les parts, i si no es compra l’habitatge l’arrendatari la perd d’entrada.
  • El preu de l’ habitatge és tancat : Per tant, independentment de si el mercat puja o baixa el preu final és l’acordat en contracte.

Quins avantatges i desavantatges té per al propietari el lloguer amb opció a compra?

I per als propietaris què avantatges tenen amb el lloguer amb opció a compra ? La majoria dels arrendadors que opten per aquesta opció al·leguen com a principal raó la facilitat per a la venda de l’immoble i és que et garanteixes tenir l’habitatge ocupat i obtenir rendibilitat sobre ella durant el temps que roman en arrendament. D’altra banda, de cara a la seva venda, t’estalvies el destorb d’haver de gestionar l’operació íntegrament, al tenir un comprador interessat, això és, el llogater.

I els desavantatges, n’hi ha? Com en tot, sí, els principals són:

  • Reps els pagaments prorratejats : És a dir, a diferència d’una venda a la que perceps els diners en la seva totalitat, amb el lloguer amb opció a compra el perceps gradualment.
  • Dubtes sobre si finalment es vendrà l’habitatge : I és que l’arrendatari té la llibertat d’escollir si finalment vol o no comprar l’immoble.
  • Canvis en el mercat : Al formalitzar-se el contracte de lloguer amb opció a compra, es fixa el preu de renda i venda de l’immoble, aquest és fix, independentment de les variacions en el mercat, de manera que es pot perdre rendibilitats.
  • Tributació : Amb vista a realitzar la declaració de la renda el propietari està obligat a declarar la prima per opció a compra en l’IRPF.

 

Tens algun dubte sobre com funciona el lloguer amb opció a compra? Pregunta’ns! Els nostres assessors immobiliaris i equip legal t’ajudarà a resoldre-les.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 3 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.