Com ha de ser un contracte de lloguer?

Una vegada que el llogater i el propietari han arribat a un acord informal sobre el preu i la durada del lloguer, sempre sorgeixen desenes de dubtes sobre quins punts ha d’incloure i com ha d’estar redactat el contracte d’arrendament. Encara que no és obligatori incloure totes les clàusules en el document (val amb arribar a un pacte verbal), és molt recomanable fer-ho per comptar amb un text clar i objectiu al qual poden recórrer les dues parts en cas de dubte o desacord. No et preocupis, a Lloguer Segur t’ajudem! Aquests són els principals elements que ha de teu contracte de reunir:

contracte d'arrendament

Quines dades bàsiques ha d’incloure?

El contracte de lloguer s’ha de redactar respectant les especificacions de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). En primer lloc, perquè el document tingui validesa legal, han de figurar les dades del propietari de l’immoble i de tots els inquilins, majors de 18 anys, que resideixin en ell. Només cal el nom, cognoms i DNI. A més, han d’aparèixer les dades d’ubicació de l’habitatge llogat: l’adreça postal i la seva referència cadastral. Finalment, s’han de detallar tota la informació que es desprèn de l’acord: la data de formalització, el preu de la mensualitat i la quantia de la fiança, la durada del contracte i les condicions i procediment per a renovar l’acord.

Quina durada ha de tenir?

Hi ha llibertat de pacte perquè arrendador i arrendatari estableixin la durada del contracte que vulguin, però això no sempre passa. Si el document no reflecteix cap acord referent a això, a efectes legals el contracte tindrà una durada d’un any. Si quan finalitzi aquest termini les parts no han renegociat l’acord i cap d’elles s’ha oposat a la seva continuació, el contracte d’arrendament es prorrogarà anualment fins als 3 anys.

Quines altres clàusules són importants d’incloure?

És important plasmar per escrit altres aspectes que d’altra manera podrien donar lloc a conflictes i discrepàncies. Entre elles, és millor deixar molt clar si està o no permès subarrendar l’habitatge o si l’inquilí pot realitzar obres en l’immoble durant el temps que duri el contracte.

Documents adjunts i annexos

El contracte ha de venir acompanyat d’una sèrie de documents. Des de 2013, és necessari comptar amb el Certificat d’Eficiència Energètica i entregar-li una còpia al llogater. També s’exigeix ​​incloure una cèdula d’habitabilitat, és a dir, un informe que certifiqui que l’habitatge compleix amb les condicions tècniques mínimes per viure.

Finalment, s’ha d’adjuntar un annex amb un inventari on apareguin tots els estris de l’habitatge (mobles, vaixella, electrodomèstics, decoració …) i l’estat en què es troben al començament del contracte. Recomanem que també adjunteu fotografies que acreditin l’aspecte de la casa, el que facilitarà la demostració de possibles desperfectes ocasionats pel llogater.

Clàusules prohibides (i il·legals)

Hi ha una sèrie de situacions que mai no poden establir-se com una clàusula més perquè incompleixen la LAU i invalidarien el contracte. Un exemple recurrent és el reconeixement al propietari per entrar a l’habitatge quan vulgui, alguna cosa que en realitat és il·legal. Tampoc és possible incloure una clàusula que permeti a l’arrendador expulsar l’inquilí en qualsevol moment, sempre que no hi hagi motius per resoldre l’acord establert entre les parts. El propietari pot recuperar el seu habitatge durant el període de lloguer sota certes circumstàncies incloses en la LAU, i, en qualsevol cas, ha d’haver transcorregut almenys un any des de la signatura de l’acord.

Dit tot això, cal reconèixer que redactar un contracte d’arrendament no és una cosa fàcil. Per això, a Lloguer Segur et recomanem que busquis assessors professionals que garanteixin que tot està conforme a la llei, i posem a la teva disposició al nostre equip legal de l’Àrea Jurídica, que ha elaborat centenars de contractes de lloguer. T’esperem!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + twelve =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.