Com es fa el certificat d’eficiència energètica?

Clara té molta curiositat per saber com treballa un tècnic certificador energètic, quin és el procés per obtenir una etiqueta energètica?

Resposta

El tècnic certificador acudeix a l’habitatge per prendre dades i mesures de les estances i superfícies. Recull informació sobre dades cadastrals de l’immoble i de materials i sistemes constructius i instal·lacions del mateix. Quan ho té tot elabora el certificat energètic calculant l’eficiència energètica mitjançant els procediments autoritzats pel Ministeri d’indústria.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 5 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.