DETECTA I EVITA CURTCIRCUITS EN EL TEU PIS DE LLOGUER

Es tracta d’una de les principals causes d’incendi als habitatges. Els curtcircuits són un gran problema si la nostra instal·lació elèctrica és antiga o no fem un ús adequat dels electrodomèstics. En aquesta entrada t’expliquem com detectar i prevenir un curtcircuit en el teu pis de lloguer.

Durant l’hivern l’ús elèctric es dispara a les llars, per això és important comptar amb una instal·lació elèctrica en bon estat i fer revisions periòdiques de la mateixa. L’antiguitat del cablejat, l’excés de potència o l’ús indiscriminat de lladres i regletes són els principals punts de perill perquè es produeixi un curtcircuit.

QUÈ ÉS UN CURTCIRCUIT?

Un curtcircuit és un increment brusc de la intensitat en el corrent elèctric d’una instal·lació per la unió directa de dos conductors de diferent fase. Aquesta pujada de tensió sol provocar l’aparició d’espurnes, l’escalfament del cablejat i en el millor dels casos, que el automàtic del quadre de llums salti.

Les espurnes o l’escalfament dels cables, és el que acaba provocant els incendis a les llars , d’aquí la importància de que la nostra instal·lació elèctrica es trobi sanejada, doncs, amb una instal·lació correcta d’acord amb la normativa, encara que es produeixi un curtcircuit o qualsevol altre problema elèctric, estarem fora de perill d’accidents o incendis, al comptar amb sistemes de seguretat que ho evitin.

COM DETECTAR I EVITAR CURTCIRCUITS

No hem de ser grans experts en electricitat per poder detectar o evitar un curtcircuit. Aquests es poden produir en endolls, interruptors o electrodomèstics per la qual cosa, si al connectar qualsevol cosa dins del teu pis de lloguer observes alguna anomalia, com que l’automàtic salti, espurnes a l’endollar un aparell o que les llums no s’encenen, és possible que et trobis amb aquesta avaria i que necessitis de l’ajuda d’un professional.

És important, que, si sospites que pot haver un curtcircuit en algun punt de la casa, cancel·lis la zona i evitis utilitzar qualsevol aparell fins que hagi estat revisat per un electricista . No tornis a fer servir l’endoll fins a la seva reparació, ja que en cas contrari pots provocar una avaria més gran.

Per evitar curtcircuits en un habitatge de lloguer , pren nota de les següents pautes:

  • Desendolla tots els aparells que no estiguis utilitzant o que es facin servir de forma puntual.
  • Mai endolls aparells prop de fonts d’aigua
  • Fes un manteniment periòdic de la instal·lació amb un electricista. Amb el pas el temps els endolls i cables es pelen i gasten.
  • Evita regletes i lladres, la connexió de moltes coses alhora poden provocar un curtcircuit per sobrecàrrega.
  • Allunya endolls i cables dels mobles.

Pel que fa a les zones més comuns on es pot produir un curtcircuit en un habitatge de lloguer aquestes solen ser:

  • Aparells d’alt consum elèctric com frigorífics o rentadores.
  • Aparells amb un funcionament defectuós de fàbrica o per antiguitat d’aquests.
  • Aparells o elements amb un ús excessiu d’encesa.
  • Cuines i banys per contacte amb aigua i altres líquids.
  • Zones amb cablejat antic o amb entroncaments.

Recorda la importància d’un bon manteniment d’un habitatge de lloguer i que davant qualsevol problema elèctric sempre haurem de contactar amb un professional electricista evitant així riscos innecessaris per a nosaltres i per a l’immoble.

Segueix els nostres consells i podràs detectar i evitar curtcircuits en el teu pis de lloguer.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 2 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.