El propietari pot prohibir les visites al seu immoble de lloguer?

Quan un propietari posa un immoble de lloguer espera trobar un llogater adequat que tingui cura del seu habitatge i que no generi problemes amb els veïns. En aquest sentit, de vegades, pot passar que el propietari vulgui restringir les visites per evitar qualsevol tipus de problema.

Tot i això, és habitual que l’inquilí vulgui gaudir de la seva nova llar i rebre-hi familiars i amics, per la qual cosa, si sorgeix algun conflicte, cal dilucidar si l’arrendador pot o no prohibir les visites en la seva propietat.

D’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), no hi ha cap article que permeti expressament restringir o prohibir les visites que rebi l’arrendatari. Tractar de fer-ho a través d’una clàusula a l’acord, a més de resultar poc rigorós, ja que s’hauria d’establir concretament que es prohibeix, no és aconsellable, ja que podria ser declarada nul·la.

Segons reconeix l’article 18 de la Constitució Espanyola, el domicili és inviolable, per la qual cosa no s’hi podrà accedir sense consentiment del titular, és a dir, de l’arrendatari, o resolució judicial, excepte en cas de delicte flagrant. Això inclou el propietari, que no podrà entrar a l’immoble mentre estigui ocupat pel seu llogater si aquest no hi accedeix.

És indiferent si el contracte de lloguer és d’un habitatge habitual o temporal, ja que la jurisprudència dels tribunals especifica que, mentre un llogater estigui residint en un immoble, aquest es considerés el seu estatge, independentment del titular.

Per tant, mentre el contracte d’arrendament estigui en vigor, l’habitatge serà considerat com el domicili de l’inquilí, que en podrà disposar lliurement per rebre les visites que desitgi o convidar amics i familiars a casa seva. Per tant, el propietari no pot en cap cas, tenint en compte la legislació vigent, decidir qui pot accedir o no a l’immoble.

Una qüestió diferent seria si l’arrendatari allotgés a l’habitatge llogat a tercers a canvi d’una quantitat de diners, és a dir, si l’inquilí estigués subarrendant l’immoble o fins i tot una part d’aquest, com una habitació. En aquest cas, el propietari podria rescindir el contracte per incompliment, en cedir o subarrendar la seva propietat sense la seva autorització.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − 5 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.