Es poden fusionar dos habitatges contigus?

De vegades, per guanyar més metres quadrats i així obtenir més espai a l’immoble, es planteja fusionar dos habitatges contigus. Abans d’introduir la piqueta a casa, és molt important que es tinguin en compte una sèrie de condicionants formals, tècnics i legals, que no facin que s’incorri en un error i que, un cop tramitats, et permetin gaudir de la remodelació de casa teva. Atenció!

unir dos habitatges contigus

Estudi tècnic

Una vegada que estàs convençut que vulguis fusionar la teva casa amb l’immoble del costat per guanyar més metres i has rebutjat la possibilitat de mudar-te a un altre habitatge més gran; en primer lloc, has de demanar a un arquitecte una avaluació tècnica per cerciorar-te que és possible realitzar l’obra. En aquest sentit, l’especialista estudiarà si es tracta simplement d’un envà mitger de separació entre habitatges o si és una paret estructural. Depenent si és una o una altra caldrà presentar un projecte diferent, ja que és si del segon tipus, cal garantir la seguretat i estabilitat de l’estructura.

Sol·licitud de permisos

Una vegada que l’arquitecte ha dissenyat el projecte, és el moment de realitzar aquells tràmits que permetin la unió de dos habitatges contigus. Per a això, en primer lloc, al no ser una obra menor, has de demanar permís a la comunitat de propietaris per poder començar les obres, els quals han d’estar a favor tres cinquenes parts, quan es sotmeti a votació aquest assumpte en una junta de veïns, segons s’estableix en la Llei de Propietat Horitzontal. Un cop aprovades, és el torn de sol·licitar les pertinents llicències administratives i d’obres.

Unió jurídica

Un cop definida i executada la unió física, és el moment de plantejar-se si a nivell legal serà tota una casa o continuarà existint una independència entre les dues vivendes. Aquesta decisió és opcional i en cada un dels casos hi ha avantatges i inconvenients. En moltes ocasions, no es modifiquen per, si més endavant, aquesta unió es desfà i es vol tornar a comptar amb dos habitatges diferents.

Et queden dubtes sobre si es pot fusionar dos habitatges contigus? Escriu-nos.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 12 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.