Tot el que sempre has volgut saber sobre l’impost de béns inmobles

Tot i que és famós i conegut, encara sorgeixen molts dubtes al respecte de l’IBI i el lloguer. Què és? Qui ho paga? o Com es calcula? Les claus sobre l’impost de béns immobles, aquí.

l'impost de béns inmobles

L’impost de béns inmobles

Es tracta d’un tribut municipal que han de pagar totes aquelles persones que tinguin un immoble de propietat, ja sigui un habitatge, un garatge, un local o una oficina … independentment de si el seu caràcter és urbà, rústic o té qualsevol característica especial.

Per procedir a la classificació de l’immoble es recorre al cadastre que ens permet conèixer les característiques i titularitat dels mateixos. Respecte al seu valor, sempre serà resultat de l’agregació d’un valor del sòl i del de la construcció.

Qui ho paga?

Quan parlem d’un habitatge de lloguer, aquesta és una de les taxes que li correspon abonar al propietari, excepte de manera excepcional si queda contemplat en el contracte de lloguer d’una altra manera. A més, has de saber que hi ha immobles exempts del seu pagament com són els edificis propietat de l’estat, els de l’església, el patrimoni històric …

Sobre el càlcul i el pagament

L’impost de béns immobles (IBI) es reporta l’u de gener de cada any, i és la pròpia administració municipal la que fixa la quantia, en funció del territori i d’uns marges prèviament establerts. Cal saber que al valor cadastral de l’immoble, que es pren com a base del càlcul, se li aplica un coeficient que varia entre un 0,4% – 1,3%, segons el municipi on s’ubiqui l’immoble.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − seven =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.