Com funciona la pròrroga del contracte de lloguer?

Queda poc temps perquè expiri el teu contracte d’arrendament? No saps què has de fer per prorrogar-ho o abandonar l’habitatge? Si és així, aquí us expliquem què heu de fer per prorrogar el vostre contracte de lloguer o posar-vos fi de forma legal ia temps . Ja siguis propietari o llogater, et convé conèixer el procediment per evitar problemes i malentesos.

pròrroga del contracte de lloguer

La durada del contracte

Segons el que estableix la Llei d’arrendaments urbans , un contracte de lloguer té una durada mínima de tres anys, amb opció a pròrrogues tàcites posteriors de dotze mesos de durada.

Tot i el que estableix la llei, és habitual creure erròniament que els contractes de lloguer duren un any, perquè quan l’inquilí vol continuar a l’immoble la renovació de produeix automàticament. Tot i això, la pròrroga del contracte de lloguer es produeix en les renovacions esdevingudes després dels tres anys de durada mínima legal dels contractes.

Lloguers regulats per l’antiga LAU

Fins al juny del 2013, quan es va reformar la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) el marc legal que regulava la pròrroga del contracte de lloguer, era diferent. Abans del canvi legislatiu , els contractes tenien una durada mínima de cinc anys, amb opció a una pròrroga de tres anys més. Amb l’entrada en vigor de la reforma legislativa es va reduir a tres anys amb pròrrogues anuals posteriors.

Precisament, durant aquest estiu van expirar els darrers contractes de lloguer regulats per l’antiga LAU. Per a tots els propietaris i llogaters que encara estiguessin sota aquest marc legislatiu, recordeu que en cas d’haver prorrogat els vostres contractes, serà per tres anys més en idèntiques condicions.

La pròrroga del contracte de lloguer actualment

Els contractes signats després del juny del 2013 estan regulats per la nova Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) que, com explicàvem, va reduir el període contractual mínim de 5 a 3 anys.

Si el contracte està proper al final i ambdues parts heu acordat renovar-lo, quan arribi la data de finalització es prorrogarà un any més amb les mateixes condicions si ambdues parts, propietari i llogater, hi esteu d’acord.

Quan llogater o propietari voleu prorrogar el contracte de lloguer actualitzant les condicions , hi ha alguns factors a tenir en compte.

Per dur a terme una pròrroga del contracte de lloguer amb variacions respecte a les condicions originals, no n’hi ha prou amb exposar les noves condicions verbalment. Propietari o llogater ho han de comunicar per escrit a l’altra part amb almenys un mes d’antelació respecte a la data d’expiració del contracte vigent, per evitar la pròrroga automàtica.

En cas que les dues parts estiguin conformes amb el canvi de condicions, o si s’arriba a un nou acord, el contracte de lloguer quedarà renovat per un any més . Després daquest nou període de dotze mesos, es podran fer noves modificacions en les condicions, trencar la relació contractual o prorrogar per un nou any.

Com a propietari, puc recuperar el pis a meitat de contracte?

Sí, però només si compleixes un requisit fonamental. El propietari de l’immoble, durant la vigència del contracte mínim de tres anys de durada, únicament pot demanar a l’inquilí que abandoni el pis si el necessites com a habitatge permanent per a ell mateix o un familiar en primer grau . A més, has de saber que ho has de fer en temps i forma: has d’haver transcorregut un any de contracte i ho has de comunicar a l’inquilí amb almenys dos mesos d’antelació i sempre per escrit. Quan l’inquilí abandoni l’immoble, el pis haurà d’estar novament ocupat abans que passin tres mesos pel propietari o el familiar directe.

Si no es compleix aquest procediment, l’arrendatari podrà reclamar la recuperació del pis arrendat en les mateixes condicions contractuals i una indemnització de les despeses que el desallotjament de l’habitatge li hagués suposat. Així que molt de compte, sigues legal i no entris en un joc de picaresca per trencar el contracte de lloguer abans d’hora, perquè pot passar factura.

Com sabeu, hi ha alguna altra circumstància que permet al propietari recuperar l’immoble a meitat de contracte . Si es produeix un incompliment contractual , com un impagament, que l’inquilí faci obres sense permís de la propietat o el subarrendament són motius suficients perquè el propietari pugui trencar el contracte d’arrendament abans d’hora.

El preu d’arrendament pot pujar durant el temps de contracte?

La renda del lloguer s’actualitza any a any d’acord amb l’índex de revisió de preus pactat per les dues parts, per la qual cosa pot pujar o baixar segons les fluctuacions i l’evolució de l’índex de referència elegit. Recorda que al teu contracte d’arrendament hi ha una clàusula que especifica que cada dotze mesos el preu de la renda s’actualitzarà d’acord amb aquest referent.

Tot i que és habitual utilitzar com a referència l’IPC, no és aconsellable. Des de Lloguer Segur, recomanem utilitzar l’ Índex Actualitzador de Rendes de Contractes de Lloguer (ARCA) , que utilitza únicament tres factors que formen part del sector immobiliari del lloguer, excloent-ne les variables alienes a aquest mercat. D’aquesta manera saps que el preu del teu lloguer sempre s’actualitzarà tenint en compte la situació real del mercat de manera totalment fiable.

Més enllà d’aquestes variacions de preu anuals,  l’única oportunitat per a alguna de les parts de modificar el cost del lloguer , ja sigui a l’alça oa la baixa, és a l’hora de renegociar la pròrroga  del contracte, segons el temps i la forma explicats abans. Canviar el preu de la renda és una de les condicions que més habitualment entren a formar part de les negociacions de la pròrroga del contracte de lloguer.

Tens cap dubte sobre la pròrroga de contractes de lloguer? Pregunta’ns!

2 COMMENTS

  1. Quan el Propetari d’un pis de lloguer és una S.A. i no un particular, les despeses d’alguna cosa que s’espatilli coom per exemple una persiana, una aixeta o cisterna que goteixi, un endoll que tingui curt circuit
    La reperació l’ha de pagar el llogueter o el propietàri?
    entenent que s’ha espatllat per us o vell, no per mal us
    Gràcies

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − thirteen =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.