Pregunta resolta: es pot vendre un pis llogat?

De vegades, el propietari d’un pis llogat pot decidir vendre l’immoble durant la durada del contracte, que segons la Llei d’Arrendaments Urbans de juny de 2013, té una durada mínima de 3 anys. És això possible? La resposta és sí, però sota unes circumstàncies concretes, com la inscripció o no del contracte al Registre de la propietat i la inclusió de determinades clàusules.

Contractes inscrits al registre de la propietat

Si el contracte d’arrendament està inscrit en el Registre de la Propietat, el propietari pot vendre el pis, però ha de saber que el contracte es mantindrà en vigor fins que expiri, passant tots els drets i obligacions al comprador. El llogater, per tant, no ha d’abandonar l’immoble, tot i que sí que s’ha de canviar la titularitat del propietari en el contracte d’arrendament, perquè estigui a nom del nou comprador.

Contractes no inscrits al registre de la propietat

En aquest cas, tot depèn de si el contracte inclou una clàusula de renúncia a l’adquisició preferent o no. Si s’especifica aquesta renúncia per part de l’inquilí, l’arrendador té tot el dret a vendre el pis. Només ha de comunicar la venda a l’arrendatari amb almenys 30 dies d’antelació, temps en el qual aquest haurà d’abandonar l’habitatge.

Si, per contra, no es va signar aquesta clàusula i el propietari ven l’immoble sense comunicar-ho al llogater, aquest podrà exercir el seu dret a retracte. És a dir, disposarà de preferència per comprar l’habitatge, en el termini de 30 dies, al mateix preu que pagaria un tercer.

La millor solució: una comunicació clara i oberta

El nostre consell, per a qualsevol dels tres escenaris descrits, és obrir un canal de comunicació clar i obert amb el llogater des de que decideixis posar en venda l’habitatge. Exposar les teves intencions clarament i intentar arribar a un acord evitarà problemes i farà el procés molt més fluid. Tingues en compte que la col·laboració de l’arrendatari serà clau perquè els potencials compradors puguin fer visites al pis.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − three =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.