Què és l’IBI i per què canvia cada any?

Si tens un habitatge, ja sabràs que cada any t’arriba el rebut de l’IBI. Però, què és l’IBI? L’Impost de Béns Immobles (IBI) és un tribut directe de caràcter local que grava la titularitat que tinguem sobre qualsevol bé immoble. Quan es tracta d’habitatges, la quantitat a pagar pot variar, segons fixa la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, entre el 0,4% i 1,1% de la valoració de la teva propietat, que és la base imposable sobre la qual s’aplica aquest impost i ve determinada pel cadastre.

Les quantitats a pagar, però, poden fluctuar cada any en funció del cadastre i del municipi on es trobi casa teva.

IBI

L’impacte de la revisió del cadastre en l’IBI

L’any passat, va tenir lloc una revisió general del cadastre a la qual es van acollir 2.452 municipis de l’Estat, entre ells 14 capitals de província: Badajoz, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Osca, Tarragona, Terol, València, Àvila, Almeria, Santander, Jaén i Lleida. La mesura, que els ajuntaments poden sol·licitar cada cinc anys per actualitzar els preus dels immobles en funció del preu de mercat en l’entorn, va tenir impactes diferents en l’IBI: mentre va provocar la seva pujada a 1.895 municipis, va fer que baixés a 557 localitats. A què es deuen aquestes diferències?

La resposta és simple: si el teu municipi no havia fet una revisió a fons dels valors cadastrals entre 1984 i 2003, la valoració del teu pis es va ajustar a l’alça, ja que els immobles han guanyat valor des de llavors. En canvi, si la teva localitat va actualitzar el cadastre entre 2004 i 2011, t’hauran notificat que el valor del teu pis s’ha reduït, perquè els preus han baixat des de la bombolla immobiliària.

La valoració del meu pis ha canviar, però segueixo pagant el mateix IBI. Per què?

Cal ressaltar que, tot i que la revisió del cadastre influeix en l’IBI, no determina directament l’import final de l’impost. En tractar-se d’un tribut de caràcter municipal, correspon al municipi decidir els percentatges de l’IBI, els seus descomptes i bonificacions i les dates i modalitats de pagament.

Així, el teu ajuntament pot decidir, per exemple, rebaixar els percentatges de l’IBI per compensar una revisió del cadastre a l’alça, el que equilibraria l’import final. Però, de la mateixa manera, també pot aprofitar l’actualització cadastral per incrementar el percentatge de l’IBI amb l’objectiu d’augmentar la recaptació pública.

A més, la valoració del teu habitatge també pot variar d’un any a un altre, ja que els ajuntaments poden sol·licitar petits ajustos dels valors cadastrals anualment, encara que hagin d’esperar cinc anys per a una revisió profunda i completa.

En els pisos de lloguer, qui paga l’IBI?

En la majoria dels casos, és comú que el pagament de l’IBI l’assumeixi el propietari, perquè és la titularitat la qual grava. No obstant això, es donen casos en què arrendador i inquilí acorden una altra distribució del cost, que sempre ha de quedar reflectida en el contracte de lloguer.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − 2 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.