Nou límit al 3% per a la renovació dels contractes de lloguer el 2024

L’any 2024 comporta algunes novetats importants pel que fa al mercat del lloguer al nostre país. Una de les més evidents és el canvi en el límit que tindrà la renovació dels contractes: en aquest cas, passarem d’un límit del 2% (que s’aplica des de finals de març del 2022) per passar a un altre del 3%, sempre que no hi hagi acord entre les parts.

Aquesta regulació és el resultat de la modificació de l’article 46 del Reial decret llei 6/2022 de 29 de març, que resulta de la manera següent:

La persona arrendatària d’un contracte de lloguer d’habitatge subjecte a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, la renda del qual hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència dins del període comprès entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024, podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda, amb subjecció a les condicions següents:

 a) En cas que l’arrendador sigui una gran forquilla en els termes que estableix l’article 3.k) de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, l’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que la variació anual de la renda pugui excedir el tres per cent. En absència daquest nou pacte entre les parts, lincrement de la renda queda subjecte a aquesta mateixa limitació.

b) En cas que l’arrendador no sigui una gran forquilla, l’increment de la renda és el que resulti del nou pacte entre les parts. En absència d’aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda que cal aplicar no pot ser superior al tres per cent.

Aquest límit continua la tònica de les mesures proposades pel Govern de coalició fa dos anys per pal·liar els efectes de la pandèmia, la Guerra d’Ucraïna i la inflació resultant d’aquest escenari. Tot i això, tant des de Lloguer Segur com des de diferents associacions d’experts assenyalem que el veritable problema actual de l’accés a l’habitatge és la manca d’oferta i que és precisament cap a aquesta diana on haurien d’apuntar les accions per donar sortida a la crisi.

En aquest sentit hem comprovat que les iniciatives intervencionistes, com les limitacions en l’actualització de la renda, no són efectives ja que, d’una banda, espanten propietaris del mercat del lloguer i, de l’altra, estableixen uns preus d’inici de contracte superiors davant la potencial limitació d’augmentar la renda en la renovació següent. A més, s’ha observat la tendència a la precarització dels lloguers a causa de la baixa rendibilitat que ofereixen als propietaris i, per tant, les dificultats per fer obres de millora a l’immoble.

Des de Alquiler Seguro mantenim l’objectiu de professionalitzar el sector i generar oferta per contribuir a l’equilibri d’aquest mercat, repercutint beneficis tant per a propietaris com per a llogaters. Per això, afrontem el 2024 amb la millora dels nostres serveis i estàndards de qualitat perquè el lloguer sigui una opció satisfactòria en tots els sentits, malgrat qualsevol context.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 14 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.