Analitzem l’impagament el 2023

El 2023 l’impagament ha continuat sent un fenomen present al nostre país, on els llogaters van deixar a deure als seus arrendadors 7.608,34 euros de mitjana. Aquesta quantitat suposa un increment d’un 0,85% per sobre del deute contret l’any anterior, i és que moltes famílies van gastar els seus estalvis els darrers anys a causa de la pandèmia i l’augment de preus derivat de la guerra d’Ucraïna i ara tenen dificultats per fer front a qualsevol despesa imprevista.

Així com la incidència de la morositat es distribueix de forma heterogènia al nostre país, també trobem diferències en les quanties degudes en funció del territori: per sobre de la mitjana nacional es troben els següents: Catalunya (10.425 euros), Madrid (9.550 euros) , Balears (9.663 euros) i País Basc (7.939 euros). Mentre que, a la banda contrària de la gràfica, destaquen altres mercats on el percentatge d’habitatges sobre el total del parc immobiliari és menor a la mitjana nacional. Aquests són: Extremadura (3.306 euros), La Rioja (3.801 euros), Castella i Lleó (4.069 euros).

Els impagaments van mantenir la tendència a l’alça amb un increment al voltant de l’1% de mitjana a Espanya. És important matisar que si aquesta xifra sembla discreta és perquè el nombre d’habitatge disponible de lloguer s’ha reduït dràsticament el darrer any. Per tant, en termes relatius la morositat continua sent considerable en funció dels habitatges llogats existents.

Es tracta d’una alça generalitzada a la majoria dels territoris, tot i que és dispar: Múrcia és la comunitat autònoma que més ha patit els efectes d’aquesta situació, amb un augment de la morositat del 3,83%. Després d’aquesta regió, destaquen el País Valencià amb un increment del 3,03% i Galícia amb un 2,77%.

D’altra banda, el 2023 ens trobem amb alguns territoris amb increments en negatiu: Ceuta (-0,43%), La Rioja (-0,51%) i Madrid (-0,64) . En el cas de la capital, els alts índexs de morositat de què es partia han fet possible que, davant d’un descens en el nombre d’habitatges llogats, puguem registrar un descens de l’impagament en termes absoluts. Tot i això, continua sent un dels territoris on més deutes es registren. Un Estudi de la Fundació Lloguer Segur.

Aquestes dades s’han obtingut gràcies a l’Estudi sobre Morositat en Arrendaments Urbans a Espanya el 2023 realitzat per la Fundación Alquiler Seguro. El seu objectiu és facilitar informació i dotar de transparència un mercat tradicionalment opac per promoure’n el desenvolupament i la professionalització.

L’Estudi sobre Morositat en Arrendaments Urbans és una radiografia dels impagaments al lloguer registrats durant l’any 2023. Aquesta anàlisi recull quina ha estat l’evolució de la morositat al conjunt d’Espanya, així com a les diferents comunitats autònomes i províncies que la componen.

Després d’un període anterior inflacionari, el 2023 hem començat a observar una moderació en els preus, a causa de l’impacte de les polítiques monetàries restrictives del BCE i del risc de recessió global. No obstant això, malgrat aquestes perspectives la capacitat de pagament dels ciutadans continua compromesa a causa dels deutes contrets en el passat, per la qual cosa des de la Fundació Lloguer Segur es preveu que seguiran trobant dificultats per pagar les rendes dels seus lloguers al curt termini.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + seven =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.