Possibles motius per no tornar la fiança

Quan es formalitza un contracte de lloguer, la fiança constitueix una quantitat de diners corresponents a un mes d’arrendament i que es torna a l’inquilí quan l’arrendament finalitza, sempre que els pagaments estiguin al corrent i es confirmi que l’habitatge està en perfectes condicions .

En la majoria dels casos, aquestes quantitats són tornades, però quins motius poden portar un propietari a no tornar la fiança?

DESPERFECTES A LA PROPIETAT

Quan aquesta quantitat no és tornada a l’inquilí, el més habitual és que es degui a desperfectes a la casa. Normalment, el que passa és que no es torna de forma íntegra, sinó que es quantifiquen els desperfectes i es descompta aquest valor del total de la fiança.

MENSUALITATS PENDENTS DE PAGAMENT

L’impagament és un altre motiu que justifica la no devolució d’aquesta quantitat. Tot i això, en aquest cas la fiança sol ser insuficient per compensar les mensualitats pendents, ja que les situacions d’impagament solen prolongar-se durant més temps del que abasta la mensualitat de la fiança.

OBRES SENSE PERMÍS

Realitzar obres sense el consentiment del propietari (encara que es tracti d’obres de millora) també constitueix un motiu per no tornar la fiança. Això és perquè l’habitatge s’ha de lliurar en el mateix estat en què es va trobar a l’inici del lloguer.

SUCIETAT A L’IMMOBLE

Quan un immoble es torna amb faltes evidents de neteja, també es pot retenir de la fiança la quantitat corresponent al cost que tindran aquestes tasques de neteja. Aquestes despeses han de ser sempre sufragades pels llogaters.

IMPAGAMENT DE SERVEIS

En els casos en què s’hagi deixat pendent de pagament alguna quantitat relacionada amb els serveis, els propietaris podran recórrer a la fiança. Per això és important que el contracte aclareixi quines són les obligacions d’inquilins i propietaris respecte dels serveis.

Des de Lloguer Segur ens ocupem de la gestió integral del teu immoble i et garantim el cobrament puntual de la teva renda sempre. De manera que si hi hagués algun problema amb la fiança no t’hauràs de preocupar de res. Posa’t en contacte amb nosaltres si tens algun dubte a info@alquilerseguro.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − 5 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.