Quan pot pujar el preu del lloguer?

Tant en el cap de propietaris com de llogaters ronda aquesta pregunta pràcticament cada dia: quan es pot pujar el preu del lloguer? I quant es pot pujar? Pot incrementar-se anualment? Resolem aquests i altres dubtes sobre les rendes en el lloguer.

Quan ja portem un temps vivint de lloguer són molts els propietaris que volen ajustar les seves rendes al preu de mercat, ja que en el moment en què es va llogar l’habitatge la situació era diferent, i altres tants inquilins, que dubten sobre com es fa aquest procés i què es té en compte.

A l’hora d’emprendre una pujada del preu del lloguer, hem de distingir entre dos conceptes, d’una banda, l’actualització de les rendes i de l’altra, la pujada del preu del lloguer tal com coneixem.

Actualització de les rendes del lloguer

Llevat que per contracte les parts (inquilí i propietari) hagin pactat una altra cosa, la renda d’un lloguer s’actualitza anualment i aquesta pot ser a l’alça o a la baixa, això dependrà del que reflecteixi l’índex que utilitzem com a referència i de la situació actual en què es produeixi l’actualització.

Per norma, l’actualització de les rendes del lloguer és una clàusula que ve especificada en el contracte de lloguer i que es basa en l’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans:

Article 18. Actualització de la renda.

“Durant la vigència del contracte, la renda només podrà ser actualitzada per l’arrendador o l’arrendatari en la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte, en els termes pactats per les parts. En defecte de pacte exprés, no s’aplicarà actualització de rendes als contractes. “

A l’hora de procedir a l’actualització de la renda, s’utilitzarà l’índex que aparegui com a referència en el contracte de lloguer. Des de Lloguer Segur sempre recomanem que, a l’hora d’escollir un índex d’actualització de referència, aquest sigui l’índex Actualitzador de Rendes de Contractes de Lloguer (Índex ARCA) ja que és l’únic que pren en consideració únicament i exclusivament la situació del mercat del lloguer i no variables alienes, com el preu de la cistella de la compra o el combustible.

Independentment de l’índex que s’utilitzi com a referència per actualitzar la renda del contracte de lloguer, a l’hora d’executar i tal com assenyala l’esmentat article 18 de la LAU: “L’increment produït com a conseqüència de l’actualització anual de la renda no podrà excedir el resultat d’aplicar la variació percentual experimentada per l’índex de Preus al Consum a data de cada actualització, prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui al darrer índex que estigués publicat en la data d’actualització del contracte.

D’altra banda, el propietari haurà de comunicar a l’arrendatari en temps i forma, l’actualització de la renda i el nou import que procedirà a abonar i aquest, passarà a ser efectiu al mes següent de la comunicació “La renda actualitzada serà exigible a l’arrendatari a partir del mes següent a aquell en què la part interessada ho notifiqui a l’altra part per escrit, expressant el percentatge d’alteració aplicat “art. 18 del Reial decret llei 7/2019 d’1 de març.

Pujada del preu del lloguer

Aclarit que d’una banda està l’actualització de la renda, que es fa anualment mitjançant un índex de referència i que aquesta pot ser a l’alça o a la baixa, segons el que reflecteixi l’indicador, arriba el moment d’explicar quan la propietat de l’habitatge de lloguer pot pujar el preu del lloguer.

Un cop el contracte de lloguer s’aproxima a la seva renovació o finalització, el propietari de l’immoble pot plantejar a l’inquilí realitzar un canvi en les condicions del contracte. És a dir, només quan s’aproxima la data de finalització del contracte, i si les dues parts estan interessades en la seva renovació, o en realitzar un nou contracte d’arrendament, la propietat de l’immoble podrà plantejar una pujada del preu de la renda, i fins i tot un altre tipus de modificacions en el pactat amb anterioritat.

La pujada de la renda dependrà del criteri de la propietat, normalment aquesta va associada a un ajust a la situació del mercat i ha de comunicar a l’arrendatari perquè aquest avaluï el seu interès o no.

Per tant, el propietari d’un habitatge de lloguer no pot pujar la renda de l’immoble durant la vigència del contracte de lloguer, sinó exclusivament quan aquest s’acosta a una renovació o, si no quan és a punt d’expirar.

Tens dubtes sobre quan es pot pujar el preu del lloguer? Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + 8 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.