Quan puc pujar el preu a un pis de lloguer?

Avui donem resposta a la pregunta més formulada per propietaris i llogaters, quan es pot pujar el preu del lloguer? Encara que hi hagi molt desconeixement, la renda no es pot pujar en qualsevol moment i per poder fer-ho hem de complir uns temps i formes que, de no fer correctament, no podrà materialitzar-se.

Succeeix que, quan transcorre un temps des que es formalitza un contracte de lloguer, el mercat immobiliari canvia, incrementat oferta o demanda, l’habitatge es revaloritza o fins i tot per diferents motius, alguna de les dues parts necessita fer una modificació sobre els pactes en el contracte de lloguer. Com fer-ho correctament? Quines condicions cal complir? Resolem aquestes i més preguntes.

actualització rendes

Actualització del lloguer

En primer lloc, hem de diferenciar entre actualització del lloguer i el concepte de pujada del preu del lloguer. Les actualitzacions del lloguer es duen a terme durant la vigència del contracte de lloguer, i es realitzen anualment, d’acord a l’Índex de Preus de Consum (IPC) o a qualsevol altre indicador pactat per les parts com és el cas de l’Índex Actualitzador de Contractes de Lloguer (ARCA)

Al pactar per contracte un indicador actualitzador de rendes, és cent per cent recomanable, optar sempre per l’Índex ARCA, ja que és l’únic representatiu de la realitat del mercat immobiliari i només pren en consideració l’evolució de les rendes d’immobles de lloguer; calculant-se a través de la renda neta real pactada i acceptada en contracte i excloent costos externs com a despeses de comunitat o taxes. A més, es pren en consideració tant els contractes existents com els nous contractes que entren constantment en el mercat.

Per contra, per als contractes on l’índex actualitzador sigui l’IPC, les seves rendes varien en funció a variables com el preu del peix o el pollastre, això és de la cistella de la compra i fins i tot té en compte altres indicadors que res tenen a veure amb l’habitatge, com és el cas dels carburants.

Consulta més informació sobre l’actualització de rendes en el lloguer.

Quan pujar el preu del lloguer?

Tal com hem explicat fins ara, i com ve reflectit en l’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), anualment podem actualitzar les rendes del nostre lloguer amb l’índex marcat en el nostre contracte i, sempre tenint en compte que aquesta actualització es farà prenent com a mes de referència per a la revisió el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data de revisió del contracte.

Respecte a quan es pot pujar el preu del lloguer, és molt important saber que la renda mai podrà variar fins que s’arribi a la finalització del contracte, de manera que no es pot pujar el preu del lloguer mentre hi hagi un contracte en vigor i a meitat de la celebració d’aquest.

Per procedir a la pujada del preu del lloguer, hem de seguir uns passos i condicions necessàries, com són la notificació i el compliment del temps pactat en el contracte de lloguer.

Si aproximant la data de finalització del contracte, alguna de les parts no desitja renovar-lo, la part interessada ha de comunicar a l’altra el seu desig, almenys amb trenta dies d’antelació a la finalització del mateix. Si, per contra, es vol renovar el contracte i pujar el preu del lloguer, s’haurà de comunicar de la mateixa manera, respectant els trenta dies previs de preavís a la finalització del contracte.

En el cas que no comuniquem en temps i forma el nostre desig de finalitzar el lloguer o, si s’escau, renovar-lo, però procedint a pujar el preu, el lloguer es renovarà automàticament en les mateixes condicions que van ser pactades a l’inici, sense poder així procedir a la pujada del preu i havent d’esperar a la nova finalització per posar un nou preu.

Necessites més informació sobre com actualitzar les rendes o procedir a pujar el preu del lloguer? Pregunta’ns! Estem encantats de poder resoldre els teus dubtes.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 4 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.