Què és i a qui correspon passar la revisió del gas?

Quan parlem de revisió del gas i inspecció de la instal·lació en un pis de lloguer és comú que ens sorgeixin centenars de dubtes: quan s’han de passar? tenen cost? I sobretot, qui s’ha de fer responsable?

En un habitatge de lloguer és important que coneguem tots els detalls des del primer moment i així evitar confusions. El cas de la revisió de la caldera és un dels fonamentals i sobre el qual hem de tenir tota la informació possible. I és que, hi ha dos apartats importants que hem de distingir quant a revisions: d’una banda, la dels aparells i de l’altra, la  instal·lació de gas , dos conceptes diferents en les revisions dels quals s’ocupen d’elements també diferents.

QUÈ ÉS I QUAN ES PASSA LA REVISIÓ DE LA CALDERA?

La revisió o manteniment de la caldera és aquella en què es repassa i verifica el bon funcionament de termos, calderes i escalfadors. Excepte al País Basc, on és obligatori realitzar la revisió anual, a la resta de les comunitats autònomes, s’ha de fer cada 2 anys i sempre per part d’un tècnic qualificat, ja sigui de la pròpia marca o independent.

Compte! Perquè hi ha especificacions importants, si la teva caldera és superior a 70kW, les revisions s’han de fer anualment, i cada 5 en el cas d’escalfadors de més d’11 litres.

Dins d’aquest apartat, també és recomanable que si es tenen aparells d’aire condicionat de fins a 12 kW es passi una revisió cada 4 anys. Igual que amb les calderes o escalfadors, sol ser la pròpia marca la que ofereix un servei de manteniment i revisió.

I què passa amb un altre tipus de calderes com les de gasoil, pèl·let…? En aquests casos el recomanable és que es realitzi de manera anual, encara que sempre haurem de consultar les especificacions del fabricant, així com el manual de manteniment, per a la utilització correcta.  

La revisió periòdica de la caldera és important, ja que ens ajuda a evitar i prevenir avaries i errors en el funcionament de l’aparell.

Pel que fa al cost d’aquest tipus de revisions, sol ser lliure i cada marca i companyia estableixen les seves tarifes, incloent en molts casos les reparacions d’avaries o trencament de peces. Podem trobar preu des dels 90€. No és obligatori contractar la revisió de la caldera amb la pròpia marca, es pot fer a través de tècnics independent, encara que això sí, certificats.

QUÈ ÉS I QUAN ES PASSA LA INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS?

Les inspeccions consisteixen a realitzar un reconeixement de la instal·lació general del gas com, per exemple: el bon funcionament del comptador, l’estat de les canonades, claus, gomes… Són de compliment obligatori i, llevat del País Basc que es realitzen cada quatre anys, la resta de comunitats han de passar – la cada 5 anys. Igual que les revisions, aquestes les han de passar un tècnic qualificat, de fet, el més comú és que la companyia subministradora contacti amb l’usuari per informar de la data de compliment.

Pel que fa al cost de la inspecció de la instal·lació del gas, aquest es divideix en dos conceptes: d’una banda, es cobra les despeses de gestió de la distribuïdora que són fixes (15,49 euros) i cal pagar sempre. D’altra banda, si passem aquesta inspecció amb la nostra companyia subministradora, el cost es regula per la comunitat autònoma on està ubicat l’immoble, si, per contra, hem optat per passar la inspecció amb una empresa externa, el preu serà l’acordat per les parts.

Hi ha un aspecte important i, sobretot, de seguretat pel que fa a les inspeccions tècniques del gas. És comú que vegem notícies relacionades amb fraus, per això, mai no s’ha d’obrir la porta a ningú que, sense previ avís per part de la nostra companyia subministradora, digui venir a passar la inspecció, D’altra banda, i per evitar aquest tipus de tims, el pagament de la inspecció, mai no s’abonarà al tècnic que acudeixi al domicili, sinó que serà la companyia subministradora la que el cobrarà a la factura següent. En cas que hagis contractat aquest servei amb un extern, també es farà de la mateixa manera, haurà de contactar amb la companyia subministradora per gestionar el pagament de la revisió.

I si visc de lloguer, qui paga la inspecció del gas? El propietari d’un habitatge de lloguer s’ha d’assegurar que la inspecció es passi en termini i serà responsabilitat seva abonar-lo.

Tant la inspecció de la instal·lació com la revisió de la caldera estan lligades a l’  habitabilitat de l’immoble , és per això que es recomana que sigui la propietat de l’habitatge de lloguer, la que se n’encarregui.

 Tens algun dubte sobre les  revisions o les inspeccions de la caldera ? Pregunta’ns! 

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 4 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.