Què passa si un propietari necessita recuperar el seu pis de lloguer?

En el lloguer hi ha moltes qüestions amb una difícil contestació. Una d’elles és referida a la recuperació, per part del propietari, del pis de lloguer per al seu ús. Quan hi té dret el propietari? Què passa en aquests casos? Molt atent, perquè avui t’ho expliquem.

propietari pis de lloguer

Quan pot un propietari recuperar el seu pis de lloguer?

Tal i com recull la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) després de la seva darrera modificació, el propietari d’un pis de lloguer pot recuperar el seu habitatge per a ús propi o d’un familiar directe. Un cop transcorregut el primer any del contracte i sense necessitat d’haver-ho reflectit prèviament, el propietari pot recuperar el seu pis de lloguer per a ell, el seu cònjuge (en casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial) i per a un fill.

Com ha de procedir el propietari?

El propietari, en tot cas haurà d’avisar amb una antelació mínima de 2 mesos de la seva intenció de recuperar el pis de lloguer. L’avís haurà de realitzar-lo de forma escrita fefaentment (per exemple a través d’un burofax), justificant, en tot cas el motiu.

Què pot fer l’inquilí?

Tal com s’especifica en la LAU, el llogater està obligat a deixar l’habitatge passats els dos mesos de preavís. La llei estableix que el pis de lloguer haurà de ser ocupat per qui ho necessiti en un termini màxim de tres mesos des de la sortida dels inquilins. Si no és així, aquests podran sol·licitar danys i perjudicis i, fins i tot, tornar al pis de lloguer.

Tens algun dubte sobre com ha de procedir un propietari per disposar per a ús propi seu pis de lloguer? Explica’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + 6 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.