Sorolls en un pis de lloguer? Fins quina hora?

Ara que tots passem més temps a casa, és comú que sentim més als nostres veïns, i fins i tot que escoltem la seva música, converses o petites reformes. També que nosaltres siguem més propensos a fer sorolls i que en definitiva, experimentem més encara del que és normal, el que suposa viure en comunitat. Perquè això no es converteixi en un capítol de Plats Bruts, avui expliquem quant soroll i fins quan es pot fer en un habitatge.

 

FINS A QUINA HORA ES POT FER SOROLL A CASA?

En primer lloc, hem d’entendre que durant aquesta etapa de confinament, estem passant molt de temps a casa i per tant, és normal que els sorolls del veïnat s’incrementin i fins i tot que puguem estar una mica més susceptibles. Abans de res paciència, molt diàleg i posar-nos en les sabates de l’altre.

Dit això, hi ha sorolls i sorolls, i és que no és el mateix uns nens jugant innocentment que la música del veí a tot drap oi? Per tant, haurem de diferenciar entre sorolls i per descomptat en quines franges horàries es produeixen .

A nivell legal, el soroll que podem fer a les llars està regulat per la coneguda com Llei del Soroll , Llei 37/2003, de 17 de novembre , i en ella s’especifica com prevenir, vigilar i reduir la contaminació acústica. La seva execució i competència depèn de cada municipi, de manera que hem de consultar amb el nostre ajuntament el reglament que tinguin en vigor, encara que per norma general, és comú en pràcticament tots els llocs i sol indicar que les franges horàries en què està permès el soroll en un habitatge són:

  • Dilluns a divendres de 8:00 a 21:00 h (en alguns municipis s’estén fins les 22h)
  • Caps de setmana i festius de 9:30 a 21: 00h

Aquestes franges en què es pot fer soroll en un habitatge tenen una excepció i és que mai han de sobrepassar el nombre màxims de decibels, que també regulen els ajuntaments, i que estan al voltant dels 35 decibels durant el dia mentre que a la franja nocturna, el soroll a l’interior d’un habitatge no pot superar els 30 decibels.

I què passa si no es compleix amb els nivells de soroll? Com comentàvem abans, quan tenim un problema de sorolls en un habitatge el primer pas que hem de de donar és el del diàleg, parlar-ho amb la persona que està generant el trastorn, suposarà, gairebé en el 90% dels casos que el problema acabi. D’altra banda, també es pot recórrer a el president de la comunitat o administrador, en cas que n’hi hagi, perquè siguin aquests els que ajudin amb el tema.

És important saber, que de continuar les activitats molestes a l’interior d’un habitatge, la llei preveu multes que van des dels 750 fins als 3.000 €, d’aquí la importància de respectar els decibels aprovats per la normativa i per descomptat, als veïns.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + 17 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.