Tot el que necessites saber sobre l’IBI

Molts propietaris a través del consultori, ens pregunten sobre l’Impost de Béns i Immobles (IBI). Avui volem resoldre tots aquests dubtes amb aquest post i convidar-vos a que si teniu alguna nova, ens les formuleu:-)

Tot el que necessites saber sobre l’IBI

-Què és l’IBI?

Impost de pagament anual per a les persones que tinguin en propietat (casa, pis, terreny …) que s’ha de pagar, normalment, l’ajuntament de la localitat on es trobi ubicat. Aquest impost, grava el valor de la titularitat i dels drets que recauen sobre el bé. Pel que fa al cost, varia segons el municipi.

-Com calcular?

El seu cost es taxa a través del valor cadastral de l’immoble, o el que és el mateix, el valor del sòl més el valor de la construcció.

-Com pagar?

Com comentàvem, l’IBI malgrat ser un impost estatal, la gestió i cobrament és competència dels ajuntaments. En funció del municipi on es trobi l’immoble, tindrà una data de pagament, un import i fins i tot la possibilitat de fraccionar el pagament.

-Qui ha de pagar?

El pagament li pertany al propietari de l’immoble. En el cas d’habitatges llogats, és comú, que el propietari assumeixi el cost.

-Hi ha descomptes o bonificacions?

N’hi ha, encara que en funció del municipi s’apliquen unes o altres. Les més comunes són les que s’apliquen a famílies nombroses, habitatges de protecció oficial … Apareixen exposades a l’ordenança fiscal de l’IBI de cada localitat i en el cas que et correspongui, l’has de sol·licitar al consistori abans de finalitzar l’any, per que així es faci efectiva en el següent exercici.

-Hi ha excepcions en què no cal pagar l’IBI?

Els casos exempts de pagar l’impost de béns i immobles són les propietats de l’església catòlica, administració o les ambaixades.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 1 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.