5 preguntes resoltes sobre la fiança en el lloguer

La fiança, és una de les preguntes més freqüents en el nostre consultori, per això avui hem elaborat un top 5 dels dubtes més habituals dels propietaris sobre la fiança en el lloguer. Atents!

1. Quin import puc demanar de fiança?

La fiança legal és un import corresponent a una mensualitat, que el propietari exigeix ​​l’inquilí a l’hora de signar el contracte d’arrendament, amb l’objectiu de cobrir possibles desperfectes o reparacions en l’immoble llogat.

Llei 29/1994, de 24 de novembre. Art. 36, punt 1

“A la celebració del contracte serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl · lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renda en l’arrendament d’habitatges i de dues en l’arrendament per a ús diferent del d’habitatge.”

A vegades passa que els inquilins confonen a la signatura de contracte l’import que els demanen en concepte de fiança amb el que els puguin demanar en concepte de dipòsit de garantia.

2. És obligatori dipositar la fiança del lloguer?

Sí, i aquesta sempre ha de ser dipositada a l’organisme competent de la comunitat autònoma on es trobi l’immoble.

3. Què passa si se m’acaba el termini de dipòsit?

En principi deixes de complir amb les teves obligacions i això pot provocar que l’organisme competent, fiscalment t’exigeixi recàrrecs, que es poden anar incrementant en funció del temps d’incompliment.

Recorda! Tens 30 dies per dipositar la fiança des de la signatura de contracte.

4. Es pot utilitzar la fiança per pagar les últimes rendes?

No, ja que la fiança té una finalitat específica, i és la d’esmenar els possibles desperfectes que la persona arrendatària hagi pogut causar en l’immoble, és per això, que l’inquilí no pot deixar de pagar amb el pretext que hi ha compensació de quantia de rendes amb la fiança, ja que al propietari li deixa sense garantia pel que fa a la possible cobertura de danys en l’habitatge.

5. Quan és procedent la devolució de la fiança?

En finalitzar el contracte d’arrendament el propietari ha de sol·licitar el reintegrament de la fiança en l’organisme públic on la va dipositar. Un cop complert aquest pas, haurà de revisar que l’habitatge està en un estat òptim i que totes les factures estan al corrent de pagament (Eix. Subministraments) Si està tot en ordre, s’ha de retornar la fiança en un termini que no superi els 30 dies. Llegeix més sobre la devolució de la fiança.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + twenty =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.