Com i quan cal tornar la fiança en un pis de lloguer?

La fiança legal que el propietari exigeix al llogater i que, obligatòriament, ha de dipositar a l’organisme corresponent, és un import que no sempre ha de retornar-se. A l’article d’avui tractarem exemples i dubtes reals sobre la devolució de la fiança.

Com i quan cal tornar la fiança legal?

<< Hola bon dia. No porto un any al pis que he llogat i, per motius de treball, he de canviar de província; la meva pregunta és: perdo tota la quantitat que he lliurat com a fiança i dipòsit a la signatura del contracte? Gràcies. >>

<< Estic buscant un pis més gran per necessitats personals; en el qual estic actualment porto més d’un any. Si em fos ara el propietari podria quedar-se amb la meva fiança, fins i tot avisant amb un mes d’antelació. En el contracte no figura clàusula de danys i perjudicis i ja he superat en diversos mesos el primer any de contracte. Gràcies. >>

El propietari no està obligat a la devolució de la fiança quan es produeix un incompliment de contracte. Si el contracte d’arrendament és per un any i el llogater rescindeix el contracte, no és obligatòria la devolució de la fiança.

<< He tingut un pis de lloguer i, quan m’han tornat les claus, he vist que el sostre del bany té taques d’humitat i pintura escrostonada. Els pèrits que l’han vist diuen que és per condensacions degut a una mala ventilació (el bany té finestra). He de pintar el sostre, puc descomptar la pintura de la fiança ja que ha estat per un mal ús de l’inquilí? Gràcies. >>

En tractar-se d’un mal ús de l’inquilí i al seu torn tenir certificat per un pèritpot descomptar de la fiança el cost de la pintura. L’obligació del llogater és deixar l’habitatge tal com vostè la hi va lliurar en el moment de l’arrendament.

<< M’agradaria saber durant quant de temps garanteix Lloguer Segur el cobrament del lloguer i si el llogater se’n va abans de finalitzar el contracte, qui es queda la fiança? >>

Lloguer Segur garanteix el cobrament de la renda fins al moment en què s’interposés la demanda de desnonament. Tanmateix, mai s’ha donat un cas així, pel que té el 100% de garanties de cobrar la seva renda, ja que sempre fem un estudi de solvència i idoneïtat dels llogaters. Pel que fa a la fiança, l’inquilí se la lliura al propietari, qui l’ha de dipositar en l’organisme corresponent. En el cas que aquest marxés abans, vostè podria no tornar la fiança en concepte de danys i perjudicis.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + 5 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.