ADÉU A LA CALEFACCIÓ CENTRAL

A l’agost, i amb sis anys de retard, va entrar en vigor el decret que obligarà a la instal·lació de comptadors individuals en els habitatges amb sistemes de calefacció centralitzats. Què significa això? Doncs que en menys de tres anys, termini que concedeix la nova llei, els habitatges amb calefacció central hauran de pagar de manera individual la despesa que facin. En aquesta entrada especial, t’expliquem totes les novetats sobre la nova calefacció central.

AIXÍ SERAN ELS CANVIS EN LA CALEFACCIÓ CENTRAL

El passat mes d’agost va entrar en vigor el Reial Decret de Comptadors Individuals pel qual els habitatges que disposin d’un sistema de calefacció central , passaran a pagar el consum de manera individual i no per coeficient o “escot”, com es feia fins ara. Aquest nou sistema, pretén aconseguir un pagament més just , a l’abonar només el que un consumeix de manera real, i millorar així l’eficiència energètica.

En l’actualitat, gran part dels sistemes de calefacció centrals són un malbaratament d’energia doncs, no només no aconsegueixen escalfar en la seva totalitat tots els punts de l’habitatge, sinó que es paguen de manera col·lectiva, independentment de l’ús que cada veí faci. Amb la individualització de comptadors , que s’hauran d’instal·lar en cada habitatge , cada veí pagarà pel que realment necessita i consumeix, de tal manera que la calefacció no tindrà un encès generalitzat, sinó que en cada llar es farà en el moment que un ho consideri necessari.

CANVI DE LES INSTAL·LACIONS EN ELS HABITATGES

Per adaptar-se a la nova normativa, les vivendes amb calefacció central estan obligades a la instal·lació de comptadors individuals o repartidors de costos . Això suposa que sigui necessària una inversió en l’habitatge, en ocasions fins a la pròpia comunitat, a l’haver de modificar els circuits de la caldera, i que segons el tipus de radiadors que tingui (d’anell o per columna) s’instal·li un dels dos dispositius que ajudaran a mesurar el consum energètic de cada habitatge de manera individual i regular la temperatura desitjada de manera manual per part de l’inquilí.

La nova llei indica que tots els habitatges de construcció anteriors a l’any 1998, les posteriors ja segueixen una normativa de control, hauran d’adaptar-ho, però quin cost hi pot tenir? La realitat és que és alt, almenys si s’opta per la compra dels aparells i pot oscil·lar entre els 700 € i els 1.100 € per habitatge, però, es pot arribar a estalviar entre un 20% i un 30% de la energia que abans es consumia, de manera que en cinc anys la inversió quedaria amortitzada.

Una altra opció, alternativa a la compra dels aparells (vàlvules, calorímetres …) és la del lloguer d’aparells a les companyies subministradores. Per als que prefereixin aquesta opció i no fer un desemborsament inicial fort, cal saber que el cost de lloguer oscil·la entre 6 i 7 euros a l’any per cada radiador, inclosos els costos de lectura i facturació.

COM ADAPTAR L’HABITATGE A LA NOVA NORMATIVA

Perquè un habitatge amb calefacció central s’adapti a la nova norma de comptadors individuals, cal que s’aprovi en junta de propietaris, per com a mínim tres cinquenes parts dels propietaris i la mateixa reunió s’haurà de decidir el sistema d’adaptació que s’aplicarà i l’empresa s’encarrega de la gestió. D’altra banda, serà el president de la comunitat o l’administrador , el que s’encarregui de repartir el consum, prèviament indicat per l’empresa contractada, a cada veí, per a l’abonament de les factures individuals. En el cas de tenir l’habitatge llogat, seran girades a l’arrendatari.

Aquestes són les novetats que vénen sobre la calefacció central en els habitatges , esperem haver-te resolt tots els dubtes, però si tens alguna pregunta, no dubtis en preguntar-nos!.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + eleven =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.