Canvis en la reducció del 60% en lloguers d’habitatge

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Lluita contra el Frau , el passat mes de juliol, els propietaris que no hagin declarat els ingressos obtinguts pel lloguer o els hagin deduït incorrectament, no podran aplicar la reducció del 60%, a la que tenien dret, en l’IRPF.

Aquesta novetat té efecte sobre les rendes obtingudes en 2021 i ja no valdrà amb només declarar l’existència dels ingressos o amb realitzar-després d’un procediment de verificació de dades o inspecció per part d’Hisenda, com fins al moment passava. Amb la nova normativa només els ingressos procedents del lloguer inclosos en l’autoliquidació gaudiran de la reducció del 60%.

Article 23.2 de la Llei de l’IRPF

“Ha de tractar-se de rendiments declarats pel contribuent en la corresponent declaració de l’IRPF (article 96 de la Llei de l’IRPF) amb caràcter previ a l’inici de qualsevol procediment de comprovació o inspecció en l’abast estiguin inclosos.

Un cop iniciat el procediment de comprovació, ja sigui de gestió o inspecció, les dades que pugui proporcionar el contribuent en el curs del mateix, voluntàriament o a requeriment de l’Administració, queden fora ja de l’àmbit del que s’entén per declaració com a mecanisme de inici de la gestió tributària. “

D’altra banda, la llei remarca que tampoc es permetrà la deducció en aquells casos en què els quals s’hagin deduït indegudament les despeses o hi hagi errors en l’autoliquidació del contribuent .

Requisits per acollir-se a la reducció del 60%

Perquè com a propietari et puguis acollir a la reducció del 60% en el lloguer, a més d’haver declarat els ingressos correctament davant d’Hisenda i de calcular el rendiment net positiu que s’hagi obtingut pel lloguer de l’habitatge, s’hauran de complir les següents condicions:

  • Que l’habitatge es llogui com a habitatge habitual de l’inquilí.
  • Que el lloguer no estigui destinat a l’ús d’oficines, despatxos o seus d’empresa.
  • Que les rendes obtingudes pel lloguer siguin rendiments de capital immobiliari, i no d’activitat econòmica.
  • Que els rendiments nets siguin positius i no negatius.

¿Es pot perdre la reducció?

Sí, això es produirà si deixes de declarar el lloguer, també en aquells casos en què Hisenda procedeixi a realitzar una inspecció i hi hagi irregularitats amb el declarat, en aquests casos, s’aplicarà una doble sanció, es negarà l’aplicació de la reducció i es procedirà a executar una sanció administrativa per haver realitzat incorrectament la declaració de l’IRPF.

Tens dubtes sobre com declarar el lloguer? Pregunta’ns! T’ajudem amb totes les gestions de llogar el teu pis.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.