Com afecta l’impost de transmissions patrimonials al lloguer

En la mesura que una persona posa de lloguer un habitatge que ha obtingut mitjançant una transmissió sense compra, aquest impost l’afecta com a propietària.

QUÈ ÉS L’IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS (ITP)?

L’impost de transmissions patrimonials grava la compra i la transmissió de béns i drets de caràcter patrimonial entre persones. El tipus impositiu pot variar d’unes comunitats autònomes a les altres, ja que són elles les que el gestionen. Normalment els tipus varien entre el 6 i el 10%, i per calcular l’import a pagar es pren com a base el valor real de l’habitatge, que pot ser el preu de compra o un valor mínim establert per l’administració, anomenat valor cadastral, a què s’apliquen coeficients multiplicadors.

QUAN S’APLICA L’ITP?

Aquest impost s’aplica sobretot en tres situacions:

  • Transmissions oneroses de béns immobles (habitatges, terrenys, locals).
  • Transmissions de drets reals (no entren en aquesta categoria els drets reals de garantia).
  • Adquisició de béns mobles i semovents quan no estan subjectes a IVA, com ara vehicles.

L’ITP APLICAT A L’HABITATGE A LLOGAR

Tècnicament és possible posar un habitatge de lloguer abans de finalitzar el procés de pagament de l’ITP, però no és convenient. Això és degut a que és primordial posar al dia tots els impostos deguts com més aviat millor quan es posa un habitatge de lloguer. Això garanteix més seguretat jurídica tant per al propietari com per a l’inquilí. Així, si decideixes posar el teu habitatge de lloguer i l’has heretat, comprat o t’ha estat cedida assegura’t que has regularitzat la teva nova situació fiscal per gaudir d’un arredrament sense sorpreses desagradables.

Lloguer Segur et donarem tot l’assessorament necessari perquè puguis estar tranquil i només hagis d’ocupar-te de cobrar la teva renda el dia 5 de cada mes.

Si tens més dubtes posa’t en contacte amb nosaltres a info@alquilerseguro.es .

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 5 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.