Com es tramita la cèdula d’habitabilitat?

A l’hora de llogar, cal tenir moltes coses en compte: terminis, contractes, obligacions, drets … Però també requisits i tràmits. Entre les condicions que ens poden requerir per a llogar un immoble, segons la Comunitat Autònoma, hi ha el tenir en vigor la cèdula d’habitabilitat però Què és exactament ?, Com s’obté? Us ho expliquem!

QUÈ ÉS LA CÈDULA D’HABITABILITAT?

No és més que un document que acredita que un immoble compleix els requisits mínims d’habitabilitat, com solidesa, salubritat i higiene.

En aquest document es reflecteix la superfície útil, la mínima, els espais de l’habitatge i els equipaments mínims.

Segons el recollit en la Llei 18/2007, la cèdula d’habitabilitat és obligatòria per contractar i donar d’alta serveis d’aigua, llum i gas. No obstant això, segons la comunitat autònoma on ens trobem, haurem de sol·licitar la cèdula d’habitabilitat o, si no, la llicència de primera ocupació. De tal manera que, si l’habitatge que vols llogar es troba a Catalunya, Múrcia, Navarra, Cantàbria, Astúries, Canàries o la Rioja, hauràs de sol·licitar la cèdula d’habitabilitat de l’immoble, mentre que a la Comunitat de Madrid, Castella la Manxa, Andalusia, Castella Lleó, País Basc, Aragó i Galícia, se sol·licita obtenir la llicència de primera ocupació sobre un immoble, i llevat que es realitzin grans obres sobre l’habitatge, aquesta no necessita de renovació.

D’altra banda, trobem una excepció dins de la llicència de primera ocupació, com comentàvem, hi ha comunitats que exigeixen cèdula d’habitabilitat, la qual requereix d’una renovació periòdica, i d’altres que sol·liciten la llicència de primera ocupació d’habitatge, la qual no requereix de renovació, excepte a les Balears i el País Valencià, on cal sol·licitar una llicència de segona ocupació, en concepte de renovació de la llicència de primera ocupació.

QUÈ ÉS LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ?

A l’igual que la cèdula d’habitabilitat, la llicència de primera ocupació és un document administratiu que certifica que l’obra d’un habitatge compleix amb el que assenyala la llicència d’obra i el seu corresponent projecte tècnic.

Aquesta llicència, a l’igual que la de segona ocupació, només sol·licitada en algunes comunitats i a través dels ajuntaments, es requereix per als següents casos: obra nova, legalització d’habitatge, canvi d’ús (per exemple de local a habitatge) i, sol·licitud de llicència turística.

La sol·licitud i expedició de la llicència de primera ocupació depèn dels requisits de cada consistori, però, aquests solen ser molt similars als que requereix la cèdula d’habitabilitat.

COM S’OBTÉ LA CÈDULA D’HABITABILITAT?

Si mai has tingut cèdula d’habitabilitat o s’ha caducat, cosa que passa cada 15 anys, has de contactar amb un arquitecte o arquitecte tècnic per sol·licitar-li la seva expedició, certificada pel seu Col·legi Professional.

Un cop elaborat el document corresponent a la cèdula d’habitabilitat, cal presentar-lo a l’organisme corresponent juntament amb la resta de documentació que se sol·liciti. A el document que elabora el tècnic qualificat sobre la nostra casa, se l’anomena certificat d’habitabilitat, encara que això no vol dir que la tinguem aprovada, haurem d’esperar que l’ajuntament ens faci la seva valoració final i per tant, la cèdula d’habitabilitat sobre el immoble. Aproximadament en un mes, la tramitació haurà acabat amb èxit i se’t lliurarà un certificat físic de la seva obtenció.

Cada comunitat autònoma és competent en la regulació d’aquest requisit, per la qual cosa el més recomanable és que preguntis al teu ajuntament o consultes la pàgina web del govern de la teva comunitat autònoma. D’aquesta manera, s’eviten malentesos i podràs agilitzar tots els tràmits.

Sabies que és la cèdula d’habitabilitat?, I la llicència de primera ocupació ?, Com vas obtenir la del teu pis de lloguer? ¡Explica’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × one =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.