Com funciona la pujada del lloguer amb l’IPC? Puc pujar el preu del meu lloguer per la inflació?

Tinc una pregunta pel que fa al pis que tinc llogat, puc pujar el preu del meu lloguer per la inflació? 

Bon dia, gràcies per la teva consulta. El Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, és el que regula l’actualització de la renda per a aquest any. A través d’aquesta mesura, la persona arrendatària d’un contracte de lloguer d’habitatge habitual la renda del qual hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència del contracte, des de l’entrada en vigor del Reial decret llei fins al 31 de desembre de 2022, podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda, establint-se que, en absència de pacte, la renda del contracte no es podrà actualitzar per sobre de la variació experimentada per l’Índex de Garantia de Competitivitat, un índex situat actualment al 2% i que no pot superar aquest percentatge d’acord amb la seva definició.

D’acord amb la regulació prorrogada el dia d’avui, la quantia de l’increment a aplicar a la renda del contracte serà l’establerta en un nou pacte entre arrendador i arrendatari, establint-se que, en cas de no assolir-se aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda no podrà excedir en cap cas la variació anual referida de l’índex de garantia de competitivitat a data d’aquesta actualització.

A més, se segueix mantenint que en el cas que l’arrendador sigui un gran tenidor, el pacte a assolir entre propietari i llogater no podrà suposar un increment superior a la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data d’aquesta actualització, entenent-se com gran tenidor aquella persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent en tot cas garatges i trasters.

Bàsicament s’amplia des del govern les mesures ja preses des de la publicació del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, derivades de les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna en l’àmbit de l’habitatge.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × two =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.