Amb quants dies d’antelació he d’avisar si vull deixar el meu pis?

Hola el meu nom és Claudi i tinc any i mig vivint al pis on estic vivint actualment. Però el contracte diu que he de preavisar 60 dies en cas d’anar-me’n del pis És això vàlid o puc anar-me’n als 30 dies?

flat-lay-of-real-estate-concept.jpg

Benvolgut Claudi,

Informar-vos que conforme a l’art 11 de la llei d’arrendament urbans, l’arrendatari pot desistir del contracte d’arrendament, una vegada que hagin transcorregut almenys sis mesos, sempre que us ho comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de trenta dies. Per tant, pot procedir d’acord amb el que s’ha exposat, sense lloc d’un preavís superior al que disposa la llei.

En el cas d’incompliment del preavís, es podria abonar els dies restants a complir els 30 dies, però com que aquest és un cas particular, s’hauria de valorar i analitzar la situació concreta. Si voleu que revisem més detalladament l’assumpte o necessiteu més informació, podeu contactar a través de:consultoriojuridico@pluslegal.es

Una cordial salutació.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − nine =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.