Puc comprar el pis del qual sóc llogater?

Hola bon dia, em dic Lucas, llogo un pis des de l’1 de febrer de 2010, amb la propietària no tinc relació, i des de llavors mai s’ha renovat el contracte. En quina situació legal em trobo? A mi el pis on estic m’agrada, i el meu pla és continuar estant-hi. Fins i tot m’he plantejat comprar-ho. Passats dotze anys com és el meu cas, i sense haver-se signat mai una renovació, tinc dret a opció de compra, per exemple? Gràcies, una salutació.

Benvolgut Lucas,

Informar-vos que seria necessari revisar el contracte per determinar quina va ser la durada establerta, ja que la durada mínima del mateix i si estiguéssim davant d’un contracte d’arrendament d’habitatge, seria de 5 anys. Finalitzat el termini establert com les seves posteriors pròrrogues, el contracte entraria a la figura de la tassa reconducció, si transcorren més de 15 dies des que va acabar el contracte d’arrendament inicial (o les seves pròrrogues) i l’arrendador no comunica la resolució, residint en aquest temps a l’immoble l’arrendatari.

La reconducció tàcita es regula a l’article 1566 del Codi civil (CC). Si en acabar el contracte, roman l’arrendatari gaudint quinze dies de la cosa arrendada amb aquiescència de l’arrendador, s’entén que hi ha reconducció tàcita pel temps que estableixen els articles 1.577 i 1.581, llevat que hagi precedit requeriment.

En el cas que vulgui que revisem com es concreta l’assumpte, podeu contactar a través de: consultoriojuridico@pluslegal.es, per així valorar la situació existent.

Rebeu una cordial salutació.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − two =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.