Actualització de l’IPC. Es pot pujar el preu del lloguer?

close-up-of-increasing-stacked-coins-and-house-model-on-wooden-desk (1).jpg

Hola, el meu dubte és el següent:

Actualment tinc un contracte de lloguer des del desembre del 2017, i el meu arrendador m’ha escrit per actualitzar-me la renda per l’IPC a partir d’octubre, ho pot fer? O s’ha d’esperar fins al desembre d’aquest any perquè sigui efectiu com diu el contracte, quin és l’IPC que tocaria? El 2% o l’actual que està a 10,4? Gràcies.

En resposta a la vostra consulta us hem d’indicar el següent. L’actualització de la renda únicament es podrà dur a terme si consta així en el contracte d’arrendament. En cas que no hi consti la possibilitat d’actualitzar, no es podrà produir cap actualització del preu del lloguer.

En cas d’haver pactat actualització, l’actualització es pot exigir a partir del mes següent a aquell en què la part interessada ho notifiqui a l’altra. Atès que les anualitats del seu contracte serien al desembre de cada any, a l’anualitat entre desembre de 2021 i desembre de 2022, la renda es podrà actualitzar a partir del mes següent al fet que es notifiqui, sense que pugui afectar els mesos ja vençuts .

Per tant, en el moment actual sí que es pot actualitzar la renda, encara que no amb caràcter retroactiu. En el moment en què es compleixi l’anualitat, el desembre del 2022, es podrà actualitzar la renda per a l’anualitat entre el 2022 i el 2023.

Pel que fa a la quantitat, a causa de la normativa vigent, l’actualització de la renda està limitada a l’índex de garantia de competitivitat limitat al 2%”

Gràcies i una salutació,

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × two =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.