El propietari de l’habitatge on estic vendrà el pis, estic obligat a anar-me’n?

low-angle-shot-of-brown-and-white-building-with-windows-under-blue-sky.jpg

Hola, sóc llogater des de fa dos anys que es compliran al desembre. L’immoble és el meu habitatge habitual. Vam signar un contracte per un any el 2020 i es va prorrogar el 2021 per un altre any. El propietari vendrà el pis a una família que l’utilitzarà com a segona residència i em comunica que he de deixar el pis al gener. Estic obligat a fer-ho? Visc en un poble petit i turístic de muntanya on és molt difícil trobar lloguer, estic buscant des de fa quatre mesos, des que el propietari em va avisar, i no trobo res que s’adapti a les meves necessitats ja que tinc dona i una filla. Moltes gràcies per la vostra atenció.

Hola, en relació amb la vostra consulta hem d’exposar el següent. Atès que el seu contracte es va iniciar el 2020, la durada del contracte és de 5 anys. En cas de pactar una durada menor, arribat el venciment d’aquesta durada, el contracte es prorroga obligatòriament per terminis anuals fins a la durada mínima de 5 anys, llevat que l’inquilí manifesti a l’arrendador amb 1 mes d’antelació la intenció de no renovar el contracte o les seves pròrrogues.

Per tant, a efectes pràctics, encara que vostè hagi signat un contracte anual i pròrrogues anuals, si ho desitja, el contracte pot tenir una durada de 5 anys.

En el cas de la venda de l’habitatge llogat, el comprador queda subrogat en els drets i les obligacions de l’arrendador, per tant, s’ha de mantenir el contracte d’arrendament vigent. Us heu de comunicar amb 1 mes d’antelació a la compra qui és el nou propietari i arrendador de l’habitatge.

En conseqüència, la venda de l’habitatge no implica que el contracte d’arrendament finalitzi i que hagis d’abandonar l’habitatge amb antelació, sinó que s’ha de mantenir la durada de 5 anys del contracte des de la signatura.

Gràcies i una salutació.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 9 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.