Què passa quan finalitza el contracte de lloguer?

Bon dia:

Tinc un contracte signat el novembre de 2018 que inclou la següent clàusula:

“Arribada la data a què es refereix el paràgraf anterior (31 d’octubre de 2022) la relació arrendatícia, finalitzarà de forma automàtica ia tots els efectes, sense necessitat de notificació o requeriment entre les parts i sense possibilitat de reconducció tàcita, en aquest moment l’arrendatari ha de tenir desallotjats
l’habitatge i la plaça de garatge i lliurar-ne la possessió material a l’arrendadora.”

És això legal? No s’hauria de renovar automàticament si les dues parts no acorden res en contra?

Gràcies.

Bon dia Teresa, gràcies per la teva consulta,

Cal veure allò establert a la Llei vigent en el moment de la signatura del contracte. Un cop revisada la legislació aplicable cal indicar que aquesta clàusula és il·legal i contravé el que estableix l’article 10 de la LAU.

Hi ha un termini de 30 dies per comunicar la renovació del contracte.

En principi aquesta clàusula és il·legal ja que contravé el que estableix l’article 10 de la LAU.

Per a més informació, podeu contactar a través de: consultoriojuridico@pluslegal.es.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 1 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.