Què passa si vull finalitzar el contracte de lloguer?

Bona tarda,

Tinc un contracte amb data 2 de maig 2016, finalització al maig 2017. M’imagino que aquests anys s’ha anat renovant automàticament. El dia 7 d’octubre aviso el propietari que el dia 2 de desembre deixo l’habitatge, i em comenta que li hauria de pagar fins al maig que és quan venç el contracte. Això és així? Amb la llei 2013, estant més d´un any i avisant amb 2 mesos no hauria de tenir penalització?
Es pot saber si el propietari va deixar la fiança al dipòsit de garantia, ja que només em va donar un rebut de percebre la fiança. Gràcies

Hola bona tarda, responent a la teva consulta, l’article 10 de la Llei d’arrendaments urbans vigent en el moment de la signatura del contracte estableix:

Si arribada la data de venciment del contracte, o de qualsevol de les seves pròrrogues, una vegada transcorreguts com a mínim tres anys de durada d’aquell, cap de les parts hagués notificat a l’altra, almenys amb trenta dies d’antelació a aquella data, la seva voluntat de no renovar-ho, el contracte es prorrogarà necessàriament durant un any més.”

Així mateix, l’article 11 LAU estableix:
“L’arrendatari podrà desistir del contracte d’arrendament, una vegada hagin transcorregut almenys sis mesos, sempre que ho comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de trenta dies. Les parts poden pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, l’arrendatari hagi d’indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que quedi per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any han de donar lloc a la part proporcional de la indemnització.”

Per tant, al principi caldria revisar el contracte per saber si hi pot haver alguna penalització per abandonar l’immoble abans del 6 de maig.

Respecte al dipòsit de la fiança a l’organisme d’habitatge heu d’adreçar-vos a l’organisme d’habitatge de la comunitat on radiqui l’immoble i que us indiquin el procés per comprovar el dipòsit. Només hi ha obligació de dipositar el mes de fiança no les garanties addicionals que es puguin requerir.

Si necessiteu assessorament professional podeu contactar amb Pluslegal Advocats, experts en dret immobiliari, mitjançant correu electrònic consultoriojuridico@pluslegal.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − three =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.