Què és la referència cadastral? On la trobo?

Herències, compravenda, assegurances… En alguna ocasió t’hauran demanat la referència cadastral del teu immoble, però saps què és realment? En aquest post us expliquem en què consisteix, on apareix i com la podem sol·licitar. És molt important tenir en compte de què es tracta, ja que la necessitarem per fer la majoria dels tràmits amb l’habitatge. Pareu atenció!

REFERÈNCIA CADASTRAL

La referència cadastral és un document obligatori i oficial per a tots els béns immobles. És similar al DNI d’un habitatge i informa de les dades físiques, jurídiques i econòmiques del mateix. Permet a més localitzar els béns immobles, i no es confonen uns béns amb els altres. Es tracta d’un codi alfanumèric que és assignat pel Cadastre. Per tant, tot immoble ha de tenir una única referència cadastral que permeti situar-lo, sense lloc a error, a la cartografia cadastral.

La seva aparença és com la del codi de barres d’un producte del supermercat, una sèrie de dígits que identifiquen l’habitatge des de la localitat, la finca on és, l’any de construcció, els metres quadrats…. fins al pla. Hi ha dos tipus de referències cadastrals  amb què ens podem trobar.

Per exemple, si la referència cadastral d’un habitatge és 1234567 AB1234A 0000 AB, s’interpretaria de la manera següent:

 • 1234567: Quina és la finca o parcel·la
 • AB1234A: Correspon al full del plànol
 • 0000: Es tracta del local o del pis (Identificació de l’immoble)
 • AB: Són els caràcters de control

No obstant això, si presenteu l’estructura següent: 00 123 A 456 12345 0000 AB, correspon al següent:

 • 00: Província
 • 123: Municipi
 • A: Sector
 • 456: Polígon
 • 12345: Parcel·la
 • 0000: Identificació de limmoble
 • AB: Caràcters de control

A través de la referència cadastral es proporciona una major seguretat jurídica a les persones que facin contractes relatius a béns immobles, constituïnt una eina eficaç de lluita contra el frau al sector immobiliari.

PER A QUÈ SERVEIX?

 1. La referència cadastral permet saber amb exactitud de quin bé immoble es tracta en els negocis jurídics (compravendes, herències, donacions, etc.) perquè no es confonguin els uns amb els altres. D’altra banda, com ja hem esmentat, es proporciona més seguretat jurídica quan es realitza un contracte , evitant així els fraus al sector immobiliari.
 2. Un cop aportada la referència cadastral d’un immoble, els interessats queden alliberats d’haver de fer una declaració davant del Cadastre per adquisició de la propietat de l’immoble. D’altra banda, comptar amb una referència cadastral al Registre de la Propietat facilita la identificació física de l’immoble davant de tercers i, així, s’agilitzen les transaccions immobiliàries.
 3. A més d’aquests aspectes, la referència cadastral d’un immoble ens permet conèixer amb exactitud les diferents superfícies, ja que de vegades ignorem si es tracta de la utilitat, la construïda o la de zones comunes. Per això, la fitxa cadastral ens presenta la superfície de forma desagregada per usos i alçades, podent confrontar aquesta informació amb l’ofertada.
 4. Conéixer l’ús assignat. Podreu saber l’ús que el cadastre ha assignat a l’immoble. Aquest aspecte pot ser important, ja que si no coincideix amb l’ús actual el valor de l’habitatge també canviarà, de manera que hauràs de corregir-ho.

EL NOU VALOR DE REFERÈNCIA DEL CADASTRE

El sector immobiliari ha experimentat un canvi el 2022 pel que fa al valor de referència del cadastre. D’una banda, teníem el valor cadastral, que és una xifra que fixa anualment el Ministeri d’Economia i Hisenda per determinar la vàlua d’un immoble i calcular-ne alguns impostos com l’ IBI . Tot i això, s’ha creat també el valor de referència, que és una quantitat que emetrà el cadastre cada any basant-se en l’estudi de les compravendes d’immobles fins a la data i que s’usarà per calcular els Impostos d’Actes Jurídics Documentats ( IAJD ), l’impost de transmissions patrimonials ( ITP ) i  l’impost de successions i donacions.

Com afecta això els usuaris?

En el cas de les persones que adquireixin un habitatge a partir del 2022, si el valor de referència del cadastre és superior al preu real del mateix, poden acabar pagant més per alguns dels seus impostos que aquells que ho fessin abans d’aquest any, ja que serà aquest valor i no el preu el que es farà servir per calcular-los. És el cas dels ja esmentats IAJD, ITP i l’impost de successions i donacions.

Com sol·licitar la referència cadastral

La referència cadastral és un document obligatori per a la majoria de les accions d’un immoble, tant públic com privat. Aquesta documentació s’ha d’aportar davant l’autoritat corresponent en el  termini de 10 dies des que s’ha requerit . Per això, si no comptem amb aquesta referència, primerament, l’hem de sol·licitar. A continuació, us expliquem mitjançant quines vies podeu sol·licitar-la.

SEU ELECTRÒNICA

Si volem consultar on és l’habitatge, la via més ràpida de trobar la referència cadastral d’un immoble és per Internet. El que hem de fer és molt senzill: hem d’entrar a la Seu Electrònica del Cadastre i emplenar les dades  que se’ns demanen (corresponents a la província i al municipi on es troba l’habitatge).

D’altra banda, si el que necessitem és  fer algun tràmit en concret  com fer declaracions, consultar l’estat d’un expedient, etc., la gestió es complica una mica més: necessitem disposar d’un DNI electrònic . D’aquesta manera, les operacions i els processos que pots fer des del web augmenten considerablement.

TELEFÒNICAMENT

Mitjançant una trucada telefònica també podem sol·licitar la referència cadastral d´un habitatge. Si truquem a la Direcció General del Cadastre, ens la proporcionaran  independentment de si som propietaris o llogaters a l’habitatge en qüestió. L’única cosa que necessites és l’adreça exacta de l’immoble i les dades que identifiquin el propietari de la casa. No obstant, no podràs dur a terme cap acció més enllà de la consulta i sol·licitud de la referència cadastral.

OFICINES, PUNTS DE REFERÈNCIA CADASTRAL O AJUNTAMENTS I DIPUTACIONS

Si el que preferiu és que us expliqui in situ què és la referència cadastral podeu acudir als punts d’informació cadastral i fins i tot en algunes localitats tenen convenis subscrits perquè us puguin atendre des de la pròpia diputació o el consistori. En aquests espais públics us ajudaran en totes les consultes que tingueu i us proporcionaran la referència cadastral de la forma més ràpida possible.

Quan realitzis alguna acció en un habitatge, normalment solen demanar-te la referència cadastral. Has de saber que no aportar-la en els terminis establerts es pot penalitzar amb multes que poden oscil·lar entre 60 i 6.000 euros. Per això, t’animem que abans de vendre una casa o fer qualsevol tràmit, t’informes de què és allò que necessites i els terminis per evitar possibles problemes.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − one =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.