Quan he d’avisar el meu llogater de l’actualització de l’IPC?

Hola, tinc un pis de lloguer, i fa l’anualitat al novembre… vull avisar-lo i actualitzar la renda per l’ipc, que rondarà el 10% o gairebé 11%. Quan he d’avisar-lo? He de fer un contracte nou pel nou import?


Gràcies.

Bon dia, gràcies per la seva consulta. Informar-lo en relació a la consulta plantejada, que per facilitar-li una resposta concreta caldria revisar el contracte.

Això no obstant, indicar-li que, durant la vigència del contracte d’arrendament, la renda només podrà ser actualitzada per l’arrendador o l’arrendatari en la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte, en els termes pactats per les parts i sempre que això hagi estat pactat, que no pot ser superior a l’IPC anual. Aquest aspecte ve recollit a la Llei d’Arrendaments Urbans, al seu art. 18.1, i la variació exacta dactualització podrà ser consultada a la pàgina web de l’INE. L’actualització de renda podrà ser exigida única i exclusivament a partir del mes següent en què es va fer la comunicació.

Així mateix, ha de tenir en compte que actualment i fins al 31 de desembre hi ha una limitació a l’índex d’aplicació de l’actualització de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual, disposat al Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny amb les mesures anticrisi aprovades pel Govern. En cas que no hi hagi acord entre les parts per actualitzar la renda, l’índex màxim aplicable serà d’un 2 % (corresponent a l’IGC).

Si necessiteu més informació podeu contactar a través de: consultoriojuridico@pluslegal.es a fi d’analitzar el cas en particular i revisar el contracte subscrit.

Una cordial salutació.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 2 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.