Com funciona el lloguer amb opció de compra?

Dins del lloguer hi ha moltes modalitats: lloguer residencial, de temporada, amb opció de compra… avui prestem atenció al lloguer amb opció de compra i et desgranem tots els detalls que has de conèixer sobre aquest sistema: Val la pena? Quins avantatges? i desavantatges ofereix?, Com es formalitza? Continua llegint.

Què és el lloguer amb opció de compra?

Es tracta d’un sistema pel qual l’arrendatari (inquilí) viu en un immoble en règim de lloguer i paga de manera mensual la seva renda, però transcorregut un període de temps, prèviament pactat per contracte amb l’arrendador (propietari), es pot exercir el dret de compra sobre l’habitatge o no.

Aquest tipus de contracte és molt atractiu per als individus interessats a comprar un habitatge però que, a priori, no gaudeixen de la capacitat econòmica suficient per adquirir-ne un. D’aquesta manera el lloguer no cau “en sac trencat” en espera que en un futur proper sí que es tingui prou múscul financer per dur a terme l’operació de compravenda.

Quin contracte cal per al lloguer amb opció de compra?

En principi el contracte que s’usa per a aquest sistema és aquell que es coneix com a contracte mixt i que consisteix en un contracte d’arrendament i un altre de compravenda. En tractar-se de dos contractes, el de lloguer es regeix per allò estipulat a la Llei d’Arrendaments Urbans, mentre que el de compravenda es regula pel que dicta el Codi Civil .

Quins avantatges i desavantatges té per a l’inquilí el lloguer amb opció de compra?

 Els principals avantatges que troba un llogater sobre aquest sistema són:

 • Estalvi: Amb vista a la futura compra de l’habitatge en descomptar-se la renda del lloguer si finalment es compra.
 • Major facilitat per accedir a una hipoteca: En no haver de sol·liciteu l’import íntegre del valor de l’immoble sinó només una part.
 • Ajuts al lloguer: Sempre que els llogaters compleixin els requisits exigits per les CCAA poden acollir-se a ajuts al lloguer, cosa que els facilitarà el pagament de la renda.

No obstant això, el lloguer amb opció de compra també ofereix desavantatges :

 • Prima d’opció a compra: No és obligatòria, però sí freqüent. Es tracta del pagament per avançat d‟un percentatge del preu de l‟habitatge. Aquest percentatge es pacta per les parts, i si no es compra l’habitatge, l’arrendatari la perd com a penalització.
 • El preu de l’ habitatge és tancat : Per tant, independentment de si el mercat puja o baixa el preu final és l’acordat en contracte.

Quins avantatges i desavantatges té per al propietari el lloguer amb opció de compra?

I per als propietaris quins avantatges tenen amb el lloguer amb opció a compra? La majoria dels arrendadors que opten per aquesta opció al·leguen com a principal raó la facilitat per a la venda de l’immoble i és que et garanteixes tenir l’habitatge ocupat i obtenir-ne rendibilitat durant el temps que roman en arrendament. D’altra banda, de cara a la venda, t’estalvies l’engany d’haver de gestionar l’operació íntegrament, en tenir un comprador interessat, és a dir, l’inquilí.

I els desavantatges , n’hi ha? Com en tot, sí, les principals són:

 • Reps els pagaments prorratejats : Això és, a diferència d’una venda on perceps els diners en la seva totalitat, amb el lloguer amb opció a compra ho perceps gradualment.
 • Dubtes sobre si finalment es vendrà l’habitatge : I és que l’arrendatari té la llibertat d’escol
  lir si finalment vol o no comprar l’immoble.
 • Canvis al mercat : En formalitzar-se el contracte de lloguer amb opció de compra, es fixa el preu de renda i venda de l’immoble, aquest és fix, independentment de les variacions al mercat, per la qual cosa es pot perdre rendibilitats.
 • Tributació : De cara a fer la declaració de la renda el propietari està obligat a declarar la prima per opció a compra a l’IRPF.

Tens algun dubte sobre com funciona el lloguer amb opció de compra ? Pregunta’ns! Els nostres assessors immobiliaris i equip legal us ajudaran a resoldre-les.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + 3 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.