Convertir oficines en habitatges: el pla d’algunes ciutats per nodrir l’oferta

Des de fa uns anys, les grans capitals arrosseguen els efectes d’un notable desequilibri entre l’oferta i la demanda al mercat del lloguer. La conseqüència principal ha estat un fort increment dels preus que ha compromès l’accés de gran part de la població a un habitatge digne, a més de la generalització del fenomen del lloguer d’habitacions.

Tot i diversos intents per controlar els preus des del punt de vista legislatiu (com en el cas de Berlín, París, Oregon i, ara Espanya), sembla que el més efectiu per temperar el cost és introduir oferta al mercat , equilibrant  ho .

Seguint aquesta premissa algunes ciutats, com Nova York, han posat en marxa una estratègia que consisteix a reconvertir oficines en habitatges. D’aquesta manera en el cas novaiorquès, per exemple, s’afegirà una superfície habitable comparable a la ciutat de Filadèlfia.

Tot i això, l’ambiciós projecte no està lliure de traves, tenint en compte els elevats costos de convertir oficines en habitatges habitables. Per això, s’han proposat mesures com ara exempcions fiscals, agilitat en la requalificació i altres tipus d’incentius perquè les promotores vegin compensades aquestes dificultats.

En el cas d’Espanya, s’estima que entre Madrid i Barcelona hi ha 2,5 milions de metres quadrats d’espais destinats a empreses que haurien de canviar d’ús a habitatges, cosa que aportaria 28.000 cases noves, en gran part al centre d’aquestes dues urbs amb alta pressió d’inquilins.

Caldrà veure com culmina el projecte de Nova York, però si arriba a terme i els seus efectes són els esperats serem davant d’un exemple alternatiu que es pot tenir en compte en altres capitals. Sobretot, si atenem al fet que el teletreball ha propiciat que moltes oficines quedin buides i que les persones desenvolupin la jornada laboral des de casa.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + four =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.