Decàleg per una bona relació propietari-llogater

La millor manera per poder gaudir del lloguer és, que tant el propietari com el llogater, estigueu contents. Per aconseguir-ho, cal tenir clars una sèrie d’aspectes bàsics que facin que la relació entre tots dos sigui immillorable. Molt atents a aquest decàleg que us ajudarà a tots dos a deixar les coses clares des d’un principi, a evitar problemes posteriors i a estar a gust amb el lloguer.

incompliment del contracte de lloguer

Signar un contracte d’arrendament

Com saps, abans de començar el lloguer, propietari i inquilí pacteu determinats punts que regularan el temps que s’allargui l’arrendament. Les paraules se les emporta el vent, per això, per evitar possibles discrepàncies entre els diferents punts acordats, el més aconsellable és redactar un contracte on estiguin reflectides totes les clàusules que heu acordat. Així, sempre que hi hagi qualsevol tipus de dubte, podeu recórrer a aquest document i consultar que és el pactat, i les possibilitats que hi hagi frecs es reduiran.

Pagar la renda sempre puntualment

Tot i que és una cosa molt obvia, us ho recordem. Tot i que el termini per pagar es pot acordar en el moment que es tanca l’acord, la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), en l’article 17, marca que el pagament de les rendes s’ha de fer en els primers set dies del mes. La millor manera d’evitar un enfrontament entre les dues parts és que el llogater sigui puntual amb el pagament de les seves rendes i les aboni sempre dins el temps acordat. Així mateix, també cal sufragar l’import dels subministraments, seguint els criteris marcats en el document que regula el lloguer.

Tenir un bon comportament

Moltes desavinences vénen per les males actituds de l’inquilí en l’habitatge de lloguer. La millor manera, per poder tenir una excel·lent relació entre el propietari i el llogater, és que aquest segon respecti les normes bàsiques i cíviques de convivència. A part del comportament, l’arrendatari ha de respectar les indicacions realitzades pel propietari de l’habitatge com, per exemple, no realitzar obres en l’immoble sense permís o subarrendar un espai d’aquest, sense que s’hagi donat una autorització expressa per escrit.

Saber qui s’encarrega de cada cosa

Encara que tot depèn del que s’ha pactat per les dues parts en el moment de la signatura del contracte, per disposar d’una bona relació entre propietari i inquilí és bàsic que se sàpiga qui és l’encarregat de fer cada cosa al immoble. Les reparacions per ús habitual de l’immoble solen correspondre a l’habitant de la casa, mentre que les obres necessàries per mantenir l’habitabilitat de l’habitatge corresponen al propietari, sempre que aquests no hagin estat causats per un mal ús.

Sempre amb bona comunicació i formes

La millor forma per mantenir una bona relació entre propietari i inquilí és mantenir una bona comunicació entre tots dos. Una bona conversa permet solucionar les coses a temps i evitar que els problemes s’intensifiquin.

Quins motius se t’ocorren perquè la relació entre propietari i inquilí sigui excel·lent? Explica’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − 1 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.