Em poden exigir pagar la comunitat de propietaris?

El propietari del pis m’està dient que he de pagar el rebut de la comunitat de propietaris, és així?

Resposta

Si no consta explícitament en el contracte de lloguer, el propietari no pot repercutir aquest impost al llogater. És necessari que revisis el contracte de lloguer que vas signar.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + 17 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.