He llogat el meu pis, com afegeixo les dades a la declaració de la renda?

female-hand-operating-calculator-in-front-of-villa-house-model.jpg

 14/04/2022

Hola, em dic Ángeles,
Tinc una consulta ja que per fer la declaració de la renda no sé com ficar les dades.
He llogat el meu pis al gener de 2022 però els tràmits es van fer al desembre pel que vaig rebre la liquidació al desembre. Com caldria introduir aquesta informació a la declaració de la renda? Si el pis s’ha llogat al gener i fico que ha estat el meu habitatge habitual 365 dies, com miro d’introduir les dades?

Estimada Angeles,

Gràcies per contactar amb nosaltres.

En relació amb la consulta que planteges indicar-te que l’article 14 de la Llei de l’impost sobre les rendes de les persones físiques, estableix com a regla general que els rendiments del capital immobiliari s’imputaran al període impositiu en què siguin exigibles pel seu perceptor. És a dir, el període impositiu del rendiment obtingut per una renda arrendatícia es produirà des del moment en què aquest hagi esdevingut exigible, i no des que efectivament es va abonar.

Quedem a la vostra disposició.

Gràcies i una salutació.”

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × two =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.