Les deduccions fiscals per rehabilitar el teu habitatge es mantindran fins al 2024

El 5 d’octubre de 2021 el Congrés de Ministres va aprovar un Reial Decret pel qual la rehabilitació d’aquells immobles considerats com a habitatge habitual i la finalitat dels quals sigui la de millorar el consum d’energia, podran beneficiar-se d’una deducció fiscal a l’IRPF de fins al 40% del cost, amb un màxim de 7.500 euros.  

En principi, les deduccions del Reial decret 853/2021 de 5 d’octubre de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) estarien vigents fins al 31 de desembre. Tot i això, el Govern ha pactat amb Brussel·les que les ajudes fiscals puguin sol·licitar-se fins a finals de l’any que ve, allargant un any el termini estipulat fins ara. Així, aquestes deduccions es podran sol·licitar fins a finals del 2024.

  • Deducció al 20% de l’IRPF : Aquesta deducció es podrà aplicar per als casos en què es realitzin reformes a l’immoble que permetin reduïr en un 7% la demanda de calefacció o refrigeració de l’habitatge. S’aplica sobre l’habitatge habitual o aquell destinat a lloguer com a habitatge habitual. Es farà efectiva a les quantitats invertides fins a un màxim de 5.000€.
  • Deducció en el 40% de l’IRPF: S’aplica en aquells casos en què la reforma o rehabilitació sobre l’immoble permeti una reducció del 30% en el consum d’energia o la millora de la qualificació energètica de l’habitatge, aconseguint les lletres “A ” o “B”. Es farà efectiva a les quantitats invertides fins a un màxim de 7.500 euros.
  • Deducció al 60% de l’IRPF: Per a reformes i millores que suposin la reducció del 30% o més del consum d’energia primària o no renovable d’un edifici en la seva totalitat. També es podrà aplicar sobre les millores que permetin millorar la qualificació energètica de l’edifici assolint l’etiqueta energètica “A” o “B”. Període d’aplicació fins al 31 de desembre de 2023. Es farà efectiva en les quantitats invertides fins a un màxim de 15.000€ .

Per a l’execució d’aquestes obres de millora energètica sobre habitatge habitual, el Govern va aprovar un programa de subvencions i avals ICO a què es van destinar 3.420 milions d’euros. Les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges i edificis recollits al pla d’Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) oscil·laran entre el 40% i el 80% amb una quantia màxima de 21.400 euros per habitatge. Per part seva, els propietaris que compleixin el criteri de vulnerabilitat econòmica o social podran veure’s beneficiats d’un finançament al 100% del cost de les obres amb càrrec als Fons Europeus destinats a la rehabilitació.

A això cal sumar-hi noves deduccions que entren en vigor aquest mateix any i per a les quals s’han destinat 450 milions d’euros:

1. Deducció per obres que contribueixin a millorar l’eficiència energètica de l’habitatge habitual. Serà aplicable als particulars que realitzin determinades obres al seu habitatge habitual o a un habitatge de la seva titularitat i que estigui llogat, sempre que el projecte contribueixi a la millora de l’eficiència energètica mitjançant: 

A) La reducció d’almenys un 7% de demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge (assimilable a una substitució de finestres per una d’altes prestacions). En aquest cas, la deducció arriba al 20% de les quantitats invertides.

B) La reducció dun 30% del consum d’energia primària no renovable, acreditable en ambdós casos a través del certificat d’eficiència energètica. La deducció seria del 40% de les quantitats satisfetes.

2.  Deducció per la millora de l’eficiència energètica en edificis d’ús predominant residencial. Aquesta deducció serà aplicable a les quantitats satisfetes per persones físiques propietàries d’habitatge, condicionades a una reducció del consum d’energia primària no renovable d’un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica « A» o «B», a la mateixa escala de qualificació. La bonificació serà d’un 60% sobre la inversió realitzada a l’exercici fiscal.

Tens dubtes sobre les subvencions a l’IRPF per rehabilitació energètica d’un habitatge? Pregunta’ns! Els nostres experts immobiliaris us ajudaran a resoldre-les.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + nine =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.