Visc en un pis de lloguer, puc arrendar l’habitació que em queda lliure?

El mercat del lloguer passa un moment molt complicat. Hi ha una tensió al mercat que no remet i això ha desembocat en un increment dels preus sense precedents a nivell general, però sobretot a les principals capitals de província. Aquesta situació ha donat lloc a la proliferació de diferents fórmules, algunes de fraudulentes, per poder accedir a un habitatge. En aquest article ens n’ocupem d’una: el sublloguer.

Es tracta d’un fenomen que cada vegada es dóna amb més freqüència: algú lloga un pis sencer però sublloga les habitacions que no utilitzarà. És el que es coneix com a subarrendament, i en destaca el seu ús entre persones joves, sobretot estudiants. Tanmateix, aquesta pràctica és legal?

Quan parlem de sublloguer, allò que hem de tenir en compte no és la seva legalitat, sinó el consentiment del propietari. És a dir, aquesta forma d’arrendament és permesa, però si no comptem amb el permís del propietari ens trobarem davant d’una causa de rescissió del contracte.

En cas que se’ns permeti subllogar, ho hem de fer per escrit, de manera que quedaríem vinculats per mitjà de dos contractes: d’una banda, el contracte d’arrendament que signem amb el propietari de l’habitatge i, de l’altra, el de sublloguer que hem formalitzat amb l’inquilí a qui hem cedit una habitació.

D’altra banda, cal saber que la durada del contracte de subarrendament queda supeditada a la durada del contracte principal. A més, quant a la renda que es cobra al “subinquilí”, mai no ha de superar la quantitat que percep el propietari de mans de l’inquilí inicial.

Si parlem del nombre de persones a qui podem subllogar, mai no ha de superar el que marca la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge.

La Llei d’arrendaments urbans (LAU) també preveu el subarrendament d’un habitatge complet durant una temporada. Per exemple, un llogater que subarrengui el pis durant els mesos d’estiu. Com dèiem, sempre amb el consentiment del propietari o propietaris.

El subarrendament no s’ha de confondre amb el lloguer d’habitacions. En aquest darrer cas ens trobem davant d’un propietari que lloga estades per separat a persones diferents.

Si encara tens dubtes sobre aquest o qualsevol altre tema, no dubtis a contactar-nos a info@alquilerseguro.es.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × four =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.