Quan es retorna la fiança en un pis de lloguer?

A l’hora de finalitzar un contracte d’arrendament, els inquilins, a part de preguntar-vos quin és el procés per donar per acabat l’arrendament, sempre teniu en ment la fiança que vareu pagar quan vau començar a residir a l’habitatge de lloguer. Com saps, com en molts altres aspectes, la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) marca la pauta a seguir. Per evitar errors, t’expliquem diferents aspectes per resoldre la teva pregunta: Quan es retorna la fiança?

Quan i com es retorna la fiança?

Un cop finalitzat el contracte, en temps i forma, i tornis l’habitatge en les mateixes condicions que te la vas trobar quan vas començar a viure-hi i no tinguis cap deute amb el pagament de les teves obligacions, com la renda o els subministraments, l’arrendador ha de procedir a tornar-la fiança legal. Una vegada que totes aquestes condicions es compleixin, el propietari ha de sol·licitar els diners a l’organisme corresponent i després retornar-te’ls, un procés que es pot prologar fins, aproximadament, 30 dies.

És important que, quan ambdues parts doneu per finalitzat el contracte d’arrendament, signeu un document on s’exposi la dissolució del lloguer i com es va a procedir a la devolució d’aquest. En cas de que els diners no es reintegrin, han d’aparèixer els motius pels quals no es fa.

Què pot provocar la no devolució de la fiança?

Els diners lliurats al començament del lloguer com a concepte de fiança els pot utilitzar l’arrendador en cas de:

-Existeixen deutes:

Com és normal, en cas que hi hagués algun tipus d’impagament amb alguna obligació de l’inquilí, com el pagament de les mensualitats o els subministraments, el propietari pot fer front a aquests deutes amb la fiança, descomptant-els diners corresponents d’aquesta.

-Abandonament de l’habitatge

Els contractes d’arrendament es renoven per anualitats. Per aquest motiu, si abandones l’habitatge abans d’hora, patiràs una penalització en la fiança. Així mateix, des de 2013, la LAU permet anar-se de l’immoble, un cop transcorreguts sis mesos des de la signatura del contracte, amb una penalització proporcional a les mensualitats que queden per complir amb el termini mínim.

-Desperfectes

Si en finalitzar el contracte, l’habitatge no es troba en les mateixes condicions que quan vas entrar a viure és un altre motiu pel qual el propietari pot descomptar diners de la fiança. Per què? Les reparacions per l’ús de l’habitatge o els danys ocasionats per un mal ús li correspon a l’arrendatari esmenar-los.

Segueixes tenint dubtes de quan es torna la fiança? Explica’ns

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × five =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.