Resum del Reial Decret Llei en resposta a les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna

El Consell de ministres ha aprovat avui el Reial Decret Llei pel qual s’adopten mesures urgents de resposta a les conseqüències econòmiques i socials provocades per la guerra a Ucraïna. Aquest Reial decret entrarà en vigor demà, dia 31 de març de 2022 i finalitzarà el 30 de juny de 2022.

Entre les mesures aprovades, s’inclou la limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge, que impedeix pujades de l’actualització de la renda superiors a ICG (Índex de Garantia de Competitivitat), que en aquest moment es troba al 2,02%.

Així, la persona arrendatària d’un contracte de lloguer d’habitatge subjecte a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans la renda dels quals hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència dins del període comprès entre l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i el 30 de juny de 2022, podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda, amb subjecció a les condicions següents:

a)  En cas que l’arrendador sigui un gran tenidorl’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que pugui excedir el resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data d’aquesta actualització. En absència d’aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda quedarà subjecte a aquesta mateixa limitació.

b)  En cas que l’arrendador no sigui un gran tenidorl’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts. En absència d’aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda no pot excedir el resultat d’aplicar la variació anual de l’índex de garantia de competitivitat a la data d’actualització.

Des de LLOGUER SEGUR, i de conformitat al que disposa el Reial decret llei, s’atendrà als requisits marcats per aquesta llei, informant els afectats per la norma de les noves actualitzacions.

Com a especialistes en la llei d’arrendaments urbans, podeu sol·licitar més informació a PlusLegal:  consultoriojuridico@pluslegal.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + 18 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.