Quines obligacions té el propietari en llogar casa seva?

Hola, el meu nom és Àngela i sóc propietària d’un pis, tinc la pregunta següent: Quines obligacions tinc per llogar el meu pis? Gràcies!

Hola Àngela, gràcies per la teva consulta. Respondré a la teva pregunta: En aquest aspecte hi ha una sèrie d’obligacions legals i contractuals com:

Poseu l’habitatge a disposició de l’inquilí en perfecte estat de conservació. Lliurar l’habitatge a la data pactada al contracte d’arrendament.

Així mateix, heu de conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat. Per això, el propietari haurà d’emprendre totes les reparacions que siguin necessàries, sense dret a pujar la renda per aquest motiu. L’única excepció a aquesta obligació de reparar es dóna quan el deteriorament sigui degut a l’actuació del mateix llogater o si l’habitatge es destrueix per causes alienes al propietari. També s’exclouen les petites reparacions degudes al desgast normal de l’habitatge, que haurà d’assumir l’inquilí.

Disposar d’un certificat d’eficiència energètica.

Pagar els impostos i les taxes aplicables a la propietat d’un habitatge.

Les altres establertes a la legislació específica o les pactades dins del contracte d’arrendament.

Pots sol·licitar més informació per mail a consultoriojuridico@pluslegal.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × one =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.