Amb quant de temps ha d’avisar el propietari de la finalització de contracte?

“Em dic Amanda i sóc llogatera en un pis des d’agost del 2019. Em sorgeix un dubte sobre la finalització del contracte: amb quant de temps m’ha d’avisar el propietari d’aquesta?”

En aquells contractes formalitzats entre 6 de juny de 2013 i el 5 de març de 2019, en els quals arribada la data de venciment del contracte, o de qualsevol de les seves pròrrogues, una vegada transcorreguts com a mínim tres anys de durada: el termini de preavís per comunicar la resolució per finalització a l’arrendatari serà de 30 dies. En canvi, per a contractes formalitzats després del 6 de març del 2019, després de l’última reforma de la llei d’arrendaments urbans, es va ampliar el preavís a quatre mesos d’antelació a aquella data en el cas de l’arrendador, la voluntat de no renovar-lo.

Per fer correctament la notificació, és recomanable utilitzar un mitjà fefaent de comunicació com és el burofax, que acredita el rebut de les notificacions.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + 20 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.