Augmenta la rendibilitat del teu pis de lloguer gràcies a l’eficiència

Dins del sector immobiliari cada dia cobra més importància l’ eficiència i la sostenibilitat dels immobles. Avui analitzem totes aquelles opcions que hi ha per millorar l’eficiència energètica d’un pis i com ajudaran a augmentar la rendibilitat del nostre habitatge de lloguer.

Com rendibilitzar un habitatge amb reformes enfocades a millorar l’eficiència

Els avantatges que un habitatge sigui eficient i sostenible energèticament parlant són molts. I és que una bona qualificació de l’immoble contribueix a estalviar les despeses generals del pis (llum, gas…) a ser més sostenible i respectuós amb el medi ambient, i també a revalorar l’habitatge. Però, es pot canviar una qualificació energètica baixa o intermèdia a una de millor? La resposta és sí, només caldrà invertir en algunes millores sobre l’immoble:

Aïllament i electrodomèstics eficients

Quan realitzem el certificat energètic d’un pis, obligatori per a qualsevol habitatge que es vulgui vendre o llogar, a més de rebre’n la qualificació o etiqueta energètica, obtenim una valoració del tècnic amb les indicacions que ens permetrà millorar l’eficiència energètica de l’immoble. Generalment, aquestes millores estan enforcades a l’aïllament de l’immoble. Entre les reformes més habituals que ajuden a millorar la nostra qualificació energètica hi ha l’aïllament de parets, terres o sostres i la modificació de finestres i portes per altres amb un aïllament tèrmic més gran. D’altra banda, també és recomanable fer una renovació d’electrodomèstics i apostar per aquells amb una alta etiqueta energètica, mai inferior a l’A++ així com per un sistema d’il·luminació sostenible i de llarga durada com són les bombetes Led o els sistemes de regulació de potència i temporalitzadors.

La domòtica, una solució tecnològica

Des de fa uns anys els sistemes d’intel·ligència i domòtica als habitatges estan cobrant un gran protagonisme. Les cases intel·ligents també ho són eficients ja que ajuden al control i estalvi en el consum d’energia. La gran implantació d’aquests sistemes a les llars ha fet que els seus costos d’instal·lació siguin una mica més econòmics que fa uns anys, aquí us oferim més info sobre els habitatges intel·ligents i la domòtica, no us perdeu aquest especial.

Millorar la qualificació energètica de limmoble

Com comentàvem abans, el certificat energètic d’un habitatge és la clau que determinarà com és d’eficient. Aquest document obligatori per als habitatges en venda o lloguer, ens indica en una escala de la “A” a la “G” la valoració de l’immoble, i es pot millorar si seguim les recomanacions del tècnic.

Algunes millores per obtenir una millor acreditació energètica de l’immoble són:

Millora d’aïllaments. Gran part de l’energia d’un habitatge es perd per no tenir-lo aïllat correctament. Un bon tancament de finestres és molt important per aconseguir-ho i revisar que no hi hagi esquerdes o llocs per on es pugui “escapar” l’energia.

Ús eficient de calefacció i aire. Segons el Ministeri d?Indústria, Turisme i Comerç, en col·laboració amb IDEA, el 50% de l?energia que es consumeix a casa és per escalfar-la. Per això, és crucial que compteu-vos amb un sistema de calefacció que el consum del qual no sigui massa elevat. Es recomana instal·lar termòstats programables i no deixar que la temperatura superi els 21 graus.

Reducció de consum daigua, llum i gas. Els electrodomèstics ressò afavoreixen l’eficiència de la llar perquè estan dissenyats perquè consumeixin menys recursos. Per això, és recomanable substituir els tradicionals per altres l’etiqueta dels quals sigui A+, A++ O A+++. És possible que siguin més cars, però la seva eficiència fa que a la llarga suposin un estalvi considerable.

Control de la ventilació. Molta gent no sap que 20 minuts són suficients per ventilar un pis, de manera que passat aquest temps podràs tancar les finestres per evitar que el fred o la calor de l’exterior entri a casa.

Revisió de l’eficiència de l’edifici. En qüestió d‟eficiència energètica no tot suposa un sol immoble sinó el conjunt de l‟edifici. La qualificació energètica de tota la finca també és determinant en lestalvi energètic individual. Aquesta depèn directament de la comunitat de propietaris.

Entre les millores més valorades perquè una finca millori la seva eficiència i sostenibilitat trobem les següents:

Millorar en assilament de façanes (envoltant tèrmica, coberta, pont tèrmic…)

Modificacions als sistemes de calefacció (canvi de calderes per biomassa)

Integració d’energies renovables (instal·lació de panells solars)

Canvis al model d’enllumenat

L’eficiència energètica dels pisos de lloguer cada cop cobra més protagonisme entre els arrendataris, que presten especial atenció al consum i la despesa de l’immoble, a més del preu de la renda. Si vols revaloritzar el teu habitatge, revisa la despesa del teu pis i la seva eficiència, la seva millora suposarà només avantatges.

Tens dubtes sobre l’eficiència energètica als habitatges? pregunta’ns! Els nostres assessors immobiliaris us ajudaran a resoldre-les.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 19 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.