Què cal demanar a un arrendatari?

Si tens un habitatge que vols posar de lloguer,  segur que t’has preguntat moltes vegades quin procés has de dur a terme i com fer una bona selecció de l’inquilí. L’equip d’assessors immobiliaris de Lloguer Segur us dóna les principals claus atent!

Com trobar l’inquilí perfecte pel teu pis de lloguer

A l’hora de llogar un habitatge un dels processos que requereix més atenció és el de la selecció de l’inquilí. Escollir un llogater solvent, fiable i que tingui cura de l’immoble és una tasca complexa que requereix deteniment, implicació i coneixements del sector. I és que deixar-se emportar per les aparences, pot portar a situacions extremes com les de topar-se amb un llogater morós professional que no pagui la renda i acabi destrossant l’immoble.

Per realitzar una selecció correcta de l’inquilí, és important sol·licitar una documentació bàsica que ens ajudi a realitzar una radiografia del candidat, els nostres assessors immobiliaris ens indiquen què sol·licitar a un candidat a inquilí de cara a valorar la seva candidatura a l’immoble.

Documentació personal

El document nacional d’identitat (DNI), NIE o passaport és condició sine qua non per a la identificació de l’inquilí. A l’hora d’arrendar un immoble, caldrà que totes aquelles persones grans presentin aquesta documentació, amb la finalitat que al contracte de lloguer apareguin també com a arrendataris. És important que tota la documentació estigui en vigor i amb les dades actualitzades.

Referències

Molts propietaris consideren important sol·licitar referència de casolans anteriors en cas que l’inquilí ja hagi viscut de lloguer anteriorment. A aquestes referències, es poden afegir altres certificats que ens ajudin a avaluar el comportament de l’arrendatari, com ara documents de solvència o no incidències bancàries o el certificat FIM, un certificat de solvència per al lloguer, expedit pel Fitxer d’Inquilins Morosos, que acredita que si s’és un llogater solvent i que no hi hagi incidències de pagament.

Documentació econòmic laboral

Entre la documentació imprescindible per fer una selecció correcta de l’inquilí hi ha la relacionada amb l’àmbit econòmic i laboral. Pel que fa a qüestions laborals, el que és comú és sol·licitar contracte de treball i almenys les tres últimes nòmines percebudes. Amb relació a la documentació financera, cada cop és més freqüent sol·licitar els moviments bancaris dels últims mesos, amb els quals es pot analitzar la solvència econòmica del candidat.

Fiança, dipòsit de garantia i renda

Un cop seleccionat l’inquilí perfecte per al vostre immoble de lloguer, a l’hora de formalitzar l’arrendament, cal sol·licitar per avançat, abans del lliurament de claus, tres requisits. En primer lloc, la  fiança legal del lloguer , aquesta sol coincidir amb una mensualitat de l’arrendament, i ha de ser dipositada per la propietat a l’organisme corresponent segons la Comunitat Autònoma. D’altra banda, també es requerirà el  mes en curs del lloguer  i en darrer lloc, si es vol disposar d’una  garantia addicional , tal com recull la Llei d’Arrendaments Urbans, es podrà sol·licitar una garantia addicional, la qual no podrà excedir dos mesos de lloguer.

Claus per posar un immoble de lloguer

No podem oblidar que per posar un immoble de lloguer és important que aquest compleixi amb unes condicions d’ habitabilitat i idoneïtat. Per això és important que a l’hora d’arrendar un habitatge aquesta compti amb cedula d’habitabilitat, certificat energètic, obligatori per llei, així com un contracte legal conforme a la Llei d’arrendaments urbans.

Per la seva banda, és important que l’immoble compti amb cuina moblada i equipada i els subministraments donats d’alta, encara que posteriorment aquests hauran de ser transferits a l’arrendatari a través d’un canvi de titularitat. En darrer lloc, és recomanable revisar i reparar qualsevol possible desperfecte, així com invertir en obres o reformes de millora com ara pintar l’habitatge.

Tens dubtes sobre la documentació que cal sol·licitar per llogar un pis? Pregunta’ns! Els nostres assessors immobiliaris us ajudaran a resoldre totes.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 2 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.